Uus Eesti

Teema: Eesti, Majandus, Uudised

Maaelu areng saab PRIA-lt ligi 121,4 miljonit krooni

pria-logoPRIA määras sel nädalal 37 maaelu mitmekesistamise suurprojekti kohta ligi 121,4 mln krooni investeeringutoetusi.

Kõikide projektide elluviimisel ulatub maapiirkondadesse tehtavate investeeringute maht koos ettevõtjate omaosalusega vähemalt 264 mln kroonini.

Seekordse taotlusvooru heakskiidetud projektid olid PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Sigmar Suu sõnul eriilmelised ja huvitavad: “Toetust taotleti nii biodiisli kui mööbli tootmiseks, samuti põllumajandusmasinate masinapargi loomiseks ja loomulikult erinevateks turismiprojektideks.”

“See oli esimene meede ja esimene taotlusvoor, mille puhul hindas projektide sisu ning moodustas rahastamise aluseks oleva paremusjärjestuse PRIA kokkukutsutud 9-liikmeline hindamiskomisjon,” märkis Suu, kes on ka komisjoni esimees. Komisjoni kuulus eksperte PRIAst, põllumajandusministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, põllumajandus-kaubanduskojast, EASist ja maaülikoolist.

Pärast toetuse määramist on ettevõtjail kaks aastat aega investeeringu elluviimiseks ja PRIAle kuludokumentide esitamiseks. PRIA maksab toetusraha välja kuni neljas osas, kuludokumentide põhjal ja pärast objekti ülekontrollimist.

Hetkel aktiivselt päevakorral olev käibemaksu teema määratud toetussummasid ei mõjuta ja käibemaksu võrra kallinenud osa tuleb taotlejal endal kanda. “PRIAl pole võimalik välja maksta suuremat summat, kui on määratud,” selgitas Suu.


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/10420

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.