Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Euroopa Parlamendi valimised 2009 / Riigikohus ei arutanud Keskerakonna valimiskaebust

Riigikohus ei arutanud Keskerakonna valimiskaebust

Prindi see artikkel
7. juuli 2009

europarlamendi-valimisedRiigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis oma teisipäevase määrusega läbi vaatamata Keskerakonna kaebused vabariigi valimiskomisjonipeale mis puudutasid eurovalimiste ajal Valgamaa Palupera vallas toimunut.

Kolleegium nentis, et kuigi esitaja ei taotlenud sõnaselgelt Palupera valla 2. valimisjaoskonnas hääletamistulemuste tunnistamist kehtetuks oli taotluse eesmärk saavutada kordushääletamise korraldamine seal.

Määruse kohaselt tuleb kordushääletamise korraldamiseks hääletamistulemus selles valimisjaoskonnas kehtetuks tunnistada.

Kolleegium meenutas, et Keskerakond esitas 16. juunil riigikohtule taotluse tühistada vabariigi valimiskomisjoni otsus, millega loeti kehtivaks Palupera valla 2. valimisjaoskonnas väljastatud ühe pitsatijäljendiga hääletamissedelid.

Riigikohus sedastas 26. juunil, et taotlus tuleb rahuldada ning vabariigi valimiskomisjoni tuleb kohustada tegema ses asjas uue otsuse, ent see ei tähenda, et hääletamistulemus kõnealuses valimisjaoskonnas tuleks tunnistada kehtetuks.

Kolleegium leidis, et kuna Palupera puudutav küsimus on juba sisuliselt lahendatud ja otsus jõustunud ning kolleegiumil ei ole võimalik seda otsust muuta, tuleb Keskerakonna uus taotlus jätta läbi vaatamata.

Kolleegium jättis rahuldamata Raimond Kirmi ja Ants Maraniku kaebused kordushääletamise korraldamiseks Palupere valla 2. valimisjaoskonnas, sest kordushääletamise korraldamine ei ole riigikohtu pädevuses.

Kolleegium lisdas, et Palupera vallas toimunud õigusrikkumine ei mõjutanud ega võinud mõjutada hääletamistulemust oluliselt.

Allikas: BNS