Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Advokatuur ja prokuratuur: toimikumaterjalide lekkimine on taunitav

Advokatuur ja prokuratuur: toimikumaterjalide lekkimine on taunitav

Prindi see artikkel
23. juuli 2009

Foto: www.eoul.ee

Foto: www.eoul.ee

Advokatuuri 23.07.2009 pressiteates märgitakse:

“Advokatuur on seisukohal, et kriminaalasja materjalide sellisel kujul avaldamine, nagu see toimus tänases Eesti Ekspressis, kahjustab nii õiguskaitseasutuste kui ka toimikust koopia saanud advokaatide mainet ja usaldusväärsust ning õigusemõistmise mainet tervikuna.

Juuni alguses leppisid advokatuuri juhatus ning prokuratuuri juhtkond kokku menetlusdokumentide tutvustamise ja koopiate kätteandmise põhimõtetes. Prokuratuur ja advokatuur jõudsid ühisele seisukohale, et avalikkuse poole pöördumise või kriminaalmenetluse kohta info avaldamise võimalus on üldjuhul kaitseõiguse aktsepteeritud osa, kui seda tehakse kaitsja või kahtlustatava nimelt. Küll olid pooled ühisel seisukohal, et anonüümne menetlusandmete meediasse lekitamine ei ole aktsepteeritav kaitsetaktika ning mõlemad pooled teevad jõupingutusi, et seda ei juhtuks. Seetõttu on nii prokuratuur kui ka advokatuur kindlal seisukohal, et anonüümne menetlusandmete lekitamine on taunitav. Samuti lepiti kokku, et niikaua kui kindlaid lekitajaid ei ole tuvastatud, vastastikuseid abstraktseid sellesisulisi süüdistusi meedia vahendusel ei esitata.

Advokatuuri hinnangul tuleb kriminaalmenetluses tõendite seisukohalt põhimõtteliselt eristada olulist teavet ebaolulisest. Teatavasti saavad kohtueelses menetluses toimikusse kogutud tõendid kohtumenetlusest alates avalikuks – kui istungit ei kuulutata kinniseks – ning sellega tuleb arvestada ka toimikus andmete kajastamisel. Ei ole aga ühtegi alust lisada kogu jälitustoimingu käigus kogutud teavet kriminaaltoimikusse. Kriminaaltoimikusse või kriminaalasja juures säilitatakse üksnes teave, mis on vajalik kriminaalasja lahendamiseks. Ülejäänud jälitustoimingu materjale säilitatakse jälitustoimikus.”

Riigiprokuratuur tegi samuti 23. juulil 2009 pressiteate vahendusel avalduse, milles väljendatakse neidsamu seisukohti, mis sisalduvad advokatuuri pressiteate esimeses ja teises lõigus.