Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Valminud on täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Valminud on täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Prindi see artikkel
1. aprill 2009

Tervise Arengu Instituut (TAI) teatas, et TAI veebilehel on alates tänasest, 1. aprillist kättesaadavad 2008. aasta kevadel toimunud kümnenda Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu tulemused.

Uuringut on läbi viidud igal paarisaastal alates 1990. aastast. 2008. aastal said küsimustiku 5000 Eesti elanikku vanuses 16-64 aastat, kellest 3004 saatis selle täidetuna ka tagasi.

“2008. aasta täiskasvanute tervisekäitumise näitajate võrdlemisel varasematega tulevad esile nii rõõmustavad kui murelikuks tegevad muutused,” märkis uuringut juhtiv TAI vanemteadur Mare Tekkel. Näiteks kui vähemalt tund aega päevas täissuitsetatud tööruumides viibinute osa oli esimese uuringuaastaga võrreldes vähenenud rohkem kui kolm korda ja veidi on vähenenud ka igapäevasuitsetavate meeste osa, siis igapäevaselt suitsetavate naiste osa on suurenenud. “Õnneks näitavad kolme viimase uuringu tulemused siiski näitaja vähenemissuunda ka naistel,” lisas Tekkel.

Kõigis vanuserühmades on vähenenud ülekaaluliste või rasvunud naiste osakaal. Meeste hulgas on aga ülemäärase kehakaaluga isikute osa suurenenud, seda eriti 16-24- ja 45-54-aastaste seas. Uuringu juhi hinnangul võib üks põhjus olla selles, et rohkem kui kord nädalas tervisesporti harrastanute osa on meestel 1990. aastaga võrreldes kasvanud ainult 2%, naistel aga 12% võrra. Tervisespordiga harva tegelemise peamise põhjusena nimetasid nii mehed kui naised ajapuudust.

Kokkuvõtvalt näitavad uuringutulemused, et Eesti täiskasvanud tunnevad ennast üha tervemana. Oma tervisele andsid hea või üsna hea hinnangu pooled vastanutest, esimese uuringu ajal 1990. aastal aga ainult veerand. “Kindlasti on sellele kaasa aidanud teatud osas teadlikumaks muutunud tervisekäitumine, samuti suurem hoolimine oma tervisest,” märkis Mare Tekkel. Näiteks on viimase 12 kuu jooksul kolesteroolitaset mõõtnute osa kasvanud 1990. aastaga võrreldes viiekordseks, vererõhku oli sellel ajal mõõtnud rohkem kui kolmveerand ja hambaarsti juures käinud üle poole vastajatest.

TAI jätkab täiskasvanute tervisekäitumisuuringu tulemuste avaldamist valdkondade kaupa järgnevate nädalate jooksul. Tabelitena on uuringutulemused nähtavad TAI kodulehel http://www.tai.ee/ , “Uuringud ja analüüsid” all.