Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Usk ja vaimsus / Usuelu uudised / Ligi pooled Rootsi piiskopid ei nõustu homolaulatustega

Ligi pooled Rootsi piiskopid ei nõustu homolaulatustega

Prindi see artikkel
30. august 2009

Foto: www.agoravox.com

Foto: www.agoravox.com

Rootsi luterliku kiriku kolmeteistkümnest piiskopist kuus on vastu kirikuvalitsuse ettepanekule lubada samasooliste paaride laulatamist.

Käesoleva aasta 1. aprillil jõustus Rootsis seadus, mis käsitab abielu sooneutraalsena ning võimaldab ka samasoolistel paaridel abielluda. Hiljuti esitas Rootsi kirikuvalitsus kirikukogule ettepaneku sätestada kirikuseadustes ja liturgilises korras samasooliste paaride laulatamist võimaldavad muudatused. Kirikukogu hakkab küsimust arutama eeloleval sügisel. Teadaolevalt toetab kirikukogu enamus homoabielude laulatamist.

Vastulausega on ühinenud Växjö piiskop Sven Thidevall, Göteborgi piiskop Carl Axel Aurelius, Karlstadi piiskop Esbjörn Hagberg, Strängnäsi piiskop Hans Erik Nordin, Luleå piiskop Hans Stiglund ja Uppsala peapiiskopkonna piiskop Ragnar Persenius, kes on ühtlasi Porvoo osaduskonna kontaktgrupi kaasesimees.

Meedias nimetatakse erimeelsusi Rootsi piiskoppide seas „harvaesinevaks”.

Kuue piiskopi vastulauses väidetakse, et asjaga on kiirustatud, kirikuvalitsuse ettepanek pole teoloogiliselt piisavalt põhjendatud ja kogudusi pole arutelusse kaasatud, samuti pole arvestatud oikumeeniliste suhetega.

Piiskopid küsivad, kas riik saab ikka otsustada kiriku usu, usutunnistuse ja korraldusega seonduvates küsimustes.

Kirikuvalitsuse ettepanekus aga öeldakse: „Evangeelse-luterliku arusaama kohaselt on abielu ühiskondlik institutsioon, mida reguleerib avalik võim. Loomisteoloogia perspektiivist on abielu eesmärk toetada abikaasade vahelisi suhteid ja tagada lastele turvaline kasvukeskkond.”

Allikas: www.meiekirik.ee, 27.08.2009 (UE: 30.08.2009)