Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Riigikontroll ja Eesti Pank / Riigikontroll: vanemliku hoolitsuseta laste hoolekanne vajab muudatusi

Riigikontroll: vanemliku hoolitsuseta laste hoolekanne vajab muudatusi

Prindi see artikkel
2. september 2009

riigikontrollRiigikontroll auditeeris orbude ja teiste vanemliku hoolitsuseta laste riikliku hoolekande korraldust asendus- ehk lastekodudes ning hooldus- ehk kasuperedes ja leidis, et kuigi riik on prioriteediks nimetanud perekonnas hooldamist, on enam panustatud lastekodudele.

Eelmisel aastal eraldas riik lastekodudes hooldamisele 191,5 miljonit krooni ja kasuperedes kasvavate laste toetuseks vaid 17,5 miljonit krooni. Lastekodus viibis aasta jooksul 1323 last ja kasuperes hooldamisel 401 last.

Kuigi riigi strateegiliseks eesmärgiks on olnud pakkuda lastele võimalikult perelähedast hoolekannet, mis on üldiselt lapsesõbralikum ja tagab eluks parema ettevalmistuse, siis tegelikkuses on kasuperede osakaal laste asendushoolduses hoopis vähenenud.

Riigikontrolli hinnangul on mõlemad hooldusvormid vajalikud, kuid lastekodu, eriti vahetustega töötavate kasvatajatega, ei saa kunagi asendada perekonnas kasvamist. Lisaks rahalisele panusele on vaja ka korralduslikke muudatusi.

Kuna rahastamise aluseks on pearahasüsteem, siis on lastekodud huvitatud võimalikult paljude laste hooldamisest. Samuti mõjutab kohalike omavalitsuste otsust saata laps pigem lastekodusse kui kasuperesse see, et info vabadest lastekodukohtadest on paremini kättesaadav kui teave võimalikest kasuperedest. Sellega on riik loonud süsteemi, mis ei motiveeri piisavalt otsima lastele kasuperesid, kus nad saaksid kasvada tavalises perekeskkonnas.

Riigikontroll soovitas sotsiaalministril soodustada kasuperede arvu kasvu teenuse propageerimise, nõustamise ja täiendkoolituse kaudu. Samuti on vaja tagada, et info võimalikest kasuperedest oleks üleriigiliselt paremini kättesaadav. Välisabist renoveeritavate lastekodude maksumused on riigikontrolli hinnangul üle planeeritud. Seoses ehitushindade langusega jääb osa raha kindlasti üle. Riigikontroll soovitas võimalikult kiirelt otsustada ja korraldada ülejääva raha mõistlik kasutamine.

2. september