Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Kultuur / Muinsuskaitse / Tallinna linn toetab kirikuhoone restaureerimist

Tallinna linn toetab kirikuhoone restaureerimist

Prindi see artikkel
8. september 2009

tallinnanikolaikirikTallinna Kesklinna Valitsus eraldas reservfondist 110.000 krooni Tallinna Nikolai Kogudusele kuuluva Nikolai kiriku, asukoht Vene tn 24, siseviimistlustööde kulude katteks. Nimetatud summa ulatuses restaureeriti hoone kuppellagede maalingud ja karniisid.

Kesklinna vanema Marek Jürgensoni sõnul on Nikolai kiriku näol tegemist unikaalse sakraalehitisega, mida külastavad tuhanded välisturistid. Just seepärast pidas Kesklinna Valitsus vajalikuks toetada restaureerimistöid, mis tagavad unikaalsete kultuuriväärtuste säilimise järgnevateks aastakümneteks. „Meile on oluline Tallinna vanalinna, Eesti olulisima kultuurivaramu, säilimine toimiva ajaloolise organismina,” lisas Jürgenson.

Tööde üle teostas järelevalvet ajaloolane Aleksander Pantelejev. Restaureerimisel arvestati muinsuskaitselisi nõudeid ning häid ehitustavasid.

Allikas: Raepress, 08.09.2009; foto: Tallinna veebileht