Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Erakonnad / Keskerakond vaidlustas Riigikogu juhatuse otsuse Riigikohtus

Keskerakond vaidlustas Riigikogu juhatuse otsuse Riigikohtus

Prindi see artikkel
10. september 2009

Riigikogu liikme töölaud istungisaalis (foto: www.nlib.ee)

Riigikogu liikme töölaud istungisaalis (foto: www.nlib.ee)

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon vaidlustas täna Riigikohtus Riigikogu juhatuse 01. septembri 2009.a. otsuse, millega Riigikogu juhatus tagastas Keskerakonna fraktsiooni poolt 31. augustil 2009.a. esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu erakorraliste valimiste korraldamise kohta rahvahääletuse korraldamine” eelnõu ilma juhtivkomisjoni määramata.

Keskerakonna fraktsioon on seisukohal, et Riigikogu juhatus ei ole pädev hindama temale esitatud eelnõusid sisuliselt ega teostama järelevalvet eelnõude Põhiseadusele vastavuse üle.

Keskerakonna fraktsiooni liige Evelyn Sepp ütles, et Põhiseaduse kohaselt kuulub seadusandlik võim Riigikogule. “Põhiseaduse kohaselt on Riigikogu liikmetel õigus ühineda fraktsioonidesse, kellel on seaduste ja Riigikogu otsuste algatamise ja selleks vastavate eelnõude esitamise õigus,” märkis Sepp.

Sepp ütles, et fraktsiooniõigus on esindusdemokraatia oluline tugitala, mis peab võimaldama efektiivselt kujundada poliitilist tahet, sealhulgas otsuste eelnõude esitamise kaudu.

“Ilma seadusandliku initsiatiivita ei ole Riigikogu liikmel (ega ka liikmete ühendusel ehk fraktsioonil) võimalik realiseerida neid eesmärke, milleks ta valijatelt mandaadi sai,” sõnas Sepp. “Parlamendi olulisimaks funktsiooniks esindusdemokraatias ongi seadusandlik funktsioon , hõlmates endas ka õigust esitad Riigikogule otsuste eelnõusid. Seadusandlikku funktsiooni ei ole võimalik teostada ilma Riigikogu liikmelt või fraktsioonilt tuleneva algatuseta seaduse või otsuse vastuvõtmiseks.”

Sepa sõnul on Riigikogu juhatuse otsusega sisuliselt välistatud või oluliselt piiratud kaebuse esitaja põhiseaduslik õigus esineda seadusandliku initsiatiiviga. “Seega rikub kaevatav otsus kaebuse esitaja subjektiivset õigust esitada Riigikogule arutamiseks Riigikogu otsuse eelnõusid,” märkis ta.

Sepp ütles, et esitatud eelnõu vastas kõikidele eelnõule esitatavatele vormistuslikele nõuetele, millest tulenevalt puudus Riigikogu juhatusel õigus eelnõu kaebuse esitajale tagastada.

“Riigikogu juhatusel puudub õigus esitatud eelnõusid sisuliselt hinnata,” tõdes Sepp. “Riigikogu ja tema poolt valitud juhatuse kompetentsid ei saa omavahel konkureerida, sest juhatuse ülesandeks on Riigikogu tööd abistava funktsiooniga toetada. Riigikogu juhatusel puudub pädevus otsustada Riigikogu pädevusse kuuluvaid sisulisi küsimusi. Sisuline töö eelnõudega toimub Riigikogus ja selle komisjonides, kus kaalutakse ja otsustatakse, kas eelnõu on vajalik viia Põhiseadusega kooskõlla või on antud olukorda silmas pidades vajalik algatada Põhiseaduse muutmine.”

Allikas: Keskerakonna 10.09.2009 pressiteade