Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Kodanikuühendused / MTÜ Uus Eesti / Portaali Uus Eesti tegevust on võimalik annetustega toetada

Portaali Uus Eesti tegevust on võimalik annetustega toetada

Prindi see artikkel
27. oktoober 2016

Info- ja arvamusportaal Uus Eesti on tegutsenud alates 2009. aasta märtsikuust ning portaalis on avaldatud tuhandeid artikleid paljudel erinevatel teemadel.

Portaali tegevuse senine aktiivsem periood jäi 2009. ja 2010. aastasse. Alates 2016. aasta oktoobrikuu keskpaigast oleme aga portaali tegevust taas aktiviseerinud ning loodetavasti saavad järkjärguliselt täiendust kõik portaali rubriigid, aga ka portaal ise uute rubriikide ja väljendusvõimaluste näol.

Mõistagi on portaali tegevus seotud baaskuludega, mis tagavad tema igapäevase toimimise, esmajoones operatiivse uudiste avaldamise ning kõigi rubriikide järjepideva uuendamise. Siiani on need kulud kaetud isikute annetustega ning kahtlemata jääb annetustele ka edaspidises eelarves kaalukas roll.

Et portaal Uus Eesti püsiks ja selle sisu areneks ning rikastuks, on teretulnud kõigi nende portaali külastajate toetus, kes peavad portaali eesmärke olulisteks ja südamelähedasteks. Annetusi on võimalik teha MTÜ Uus Eesti arveldusarvele Swedbank’is nr EE702200221044867208 . Annetajate nimed avalikustatakse (ilma annetatud summat näitamata) Uus Eesti portaalis, kui annetaja ei ole annetuse selgituses märkinud, et avalikustamist ei soovi. Annetaja võib annetuse selgituses märkida näiteks ära ka rubriigi nime, mille arendamiseks soovib ta oma annetuse suunata.

Swedbank

SEB

Nordea

Danske Bank

Bigbank

MTÜ Uus Eesti tänab juba ette kõiki portaalikülastajaid ja toetajaid!