Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Õigusfoorum / Eelnõud / Perekonnaseaduse eelnõu / Uue perekonnaseaduse eelnõu läbis esimese lugemise

Uue perekonnaseaduse eelnõu läbis esimese lugemise

Prindi see artikkel
15. september 2009

abielusormused1

Riigikogu lõpetas õiguskomisjoni ettepanekul komisjoni enda algatatud perekonnaseaduse eelnõu esimese lugemise.

Uue perekonnaseaduse eesmärk on kaasaegsetele peresuhetele kohase, piisava regulatiivsusega normistiku loomine, teatas riigikogu pressitalitus. Uus seadus sätestab mitmed eraõiguslikud nõudealused, mis võimaldavad isikul paremini taotleda oma huvide ja õiguste kohtulikku kaitset. Need puudutavad eriti varaliste õiguste regulatsiooni, ülalpidamiskohustuste, samuti vanema õiguste teostamise valdkondi.

Oluliselt on täiustatud nt lapsendamist puudutavaid küsimusi. Abiellujatele antakse uue seadusega võimalus valida, kas nad soovivad varaühisust, varalahusust või vara juurdekasvu tasaarvestuslikku varasuhet.

Teine perekonnaseaduse muutmise vajadus tuleneb läbiviidud tsiviilõiguse üldosa reformist. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

15. september