Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Tallinnas kogunevad Euroopa riikide peaprokurörid

Tallinnas kogunevad Euroopa riikide peaprokurörid

Prindi see artikkel
24. september 2009

normanaas

Norman Aas

Neljapäeval, 24. septembril kogunevad riigi peaprokuröri Norman Aasa kutsel Tallinnas Eurojustice konverentsi raames Euroopa riikide peaprokurörid. Konverentsi avasõnad ütleb justiitsminister Rein Lang.

Järjekorras kaheteistkümnendal Eurojustice konverentsil käsitlevad Itaalia ja Šotimaa prokurörid oma ettekannetes koostööle asunud tunnistajatega seonduvat. Leedu ja Soome prokuröride ettekanded käsitlevad prokuratuuri juhtimist. Rootsi ja Hollandi prokuröride ettekannete teemaks on kriminaalmenetluse andmete meediasse lekkimine. Samadel teemadel jätkuvad diskussioonid töögruppides. Reedel käsitlevad Hispaania peaprokuröri ja Eurojusti presidendi ettekanded Euroopa Prokuröri institutsiooni loomist.

Riigi peaprokuröri Norman Aasa sõnul toimub nii kõrgetasemeline konverents Eestis esimest korda. Samuti on konverentsil käsitletavad teemad olulised nii Eestis kui ka terves Euroopas. Ühe tähtsama küsimusena arutatakse seda, kuidas ülemaailmse majanduslanguse tingimustes tagada kriminaalõigussüsteemi piisav toimimine. „Huvitavaid ettekandeid ootan ka Hollandi ja Rootsi kolleegidelt teemal „lekked meediasse”. Õigusemõistmise kandumine ajakirjandusse ei ole ainult Eestile omane, selliste probleemidega on vastakuti enamik Euroopa õigussüsteeme,” ütles riigi peaprokurör.

Lisaks kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikide prokuratuuridele on konverentsil esindatud ka Norra, Island, Lichtenstein ja Horvaatia. Konverents toimub Nordic Hotel Forumis.

Allikas: Riigiprokuratuuri 23.09.2009 pressiteade