Uus Eesti

Teema: Eesti kirikulugu, Usuelu uudised

Valgas pühitsetakse preestermärter püha Joann Pettai uut hauatähist

Metropoliit Stefanus (foto: www.eoc.ee)

Metropoliit Stefanus (foto: www.eoc.ee)

27. septembril kell 12-12.30 pühitseb Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus preestermärter püha Joann Pettai haual uue hauatähise.

Pühitsemise tseremoonial viibivad Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku esindajad: arhidiakon Justinus, EAÕK Valga Issidori Peakiriku koguduse preester Rostislav Kozakevitš, OÜ EAÕK Varahalduse juhataja Martin Toon ja teised Valga koguduse liikmed.

Valga linnapea Ivar Undi sõnul aitas linnavalitsus korrastada ja kohase hauatähisega kaunistada Kiriku preestermärter Joann Pettai hauda. Hauatähiseks paigaldati kivist tahutud hauasammas sepistatud risti, altarilaua ning küünlaaluse ja pingiga.

Jaan (Joann) Pettai oli Penuja Preester-õpetaja, kes langes enamlaste ohvriks 27. jaanuaril 1919. aastal ja maeti Valga Tartu tänava kalmistule (Tartu tn 34).

“Nii ei olnud Jumala tahtel püha isa Joanni üleandeks mitte õigeusulise vaimuliku karja ja iseenda aastatepikkune viljakas toitmine, vaid Mulgimaa noore preestri märtrisurm andis meile juurde hoopis taevase eestpalvetaja”, nendib preester Sakarias Leppik.

Allikas: Valga linna 24.09.2009 pressiteade


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/19062

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.