Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Terved eluviisid / Karskus / Raport: mida taskukohasem on alkoholi hind, seda rohkem juuakse ja seda suurem kahju

Raport: mida taskukohasem on alkoholi hind, seda rohkem juuakse ja seda suurem kahju

Prindi see artikkel
13. aprill 2009

6. aprillil avaldas Euroopa Komisjon ülemaailmse valitsusvälise uurimisinstituudi RAND korporatsiooni Euroopa haru käest tellitud raporti, mis käsitles inimeste ostuvõime ja alkoholi hinna suhte mõju alkoholi tarvitamisele ning sellega kaasnevale kahjule. Uurimus jõudis järeldusele, et alkoholi “taskukohasus” omab otsest ühendust alkoholi tarvitamise kasvu ning kahjuga.

Raport analüüsis alkoholi hinna ja inimeste ostujõu suhte mõju alkoholi tarvitamisele ning sellega seotud kolmele kahjule: fataalsed liiklusõnnetused, liiklusõnnetustega kaasnevate vigastuste kasv ning maksatsirroosid. Need järeldused lükkavad ümber alkoholitööstuse pikaaegsed väited justkui alkoholi hind ja selle suhe inimeste ostuvõimesse ei oma mõju alkoholi tarvitamisele ja sellega kaasnevale kahjule.

Raportis seisab, et 18 liikmesriigis on alkoholi hind viimase 12 aasta jooksul muutunud inimeste sissetulekutega võrreldes soodsamaks. Mõnedes riikides on antud perioodi jooksul see suhe enam kui kahekordistunud. Veelgi enam, ilmneb et üldise populatsiooniga võrreldes on alkoholi hind muutunud taskukohasemaks 16-24 aastaste noorte jaoks.

Uurimused on näidanud, et noored on eriti tundlikud alkoholi hinna muutustele ning et hinnatõus toob endaga kaasa mitte ainult joomise kordade sageduse vähenemise, vaid ka igal joomise korral tarvitatud koguste vähenemise. Need järeldused on tõsisteks väljakutseteks alkoholipoliitikale ja seda eriti Euroopa Liidus, kus noorte alkoholi liigtarvitamine on kasvamas. ´

Uurijad leidsid, et mida taskukohasemaks alkoholi hind inimestele muutub, kasvab paralleelselt alkoholi tarvitamine. See järeldus on vastavuses ka eksisteerivate teaduslike uurimustega.

Raport leidis ka statistiliselt olulise seose alkoholi tarvitamise ning fataalsete liiklusõnnetuste, liiklusõnnetustega kaasnevate vigastuste ning maksatsirroosidega.

1%-ne alkoholi tarvitamise kasv on seostatud:
- 0,86% surmaga lõppenud liiklusõnnetuste kasvuga,
- 0,61% vigastustega liiklusõnnetuste kasvuga,
- 0,37% kasvuga maksatsirroosi levikus.

“Raport annab esmakordse põhjaliku hinnangu alkoholi hinna mõju kohta Euroopa Liidus,” selgitas raporti juhtiv teadlane Lila Rabinovich. “See näitab, et alkohol on enamuses Euroopa Liidu riikides muutunud viimase kümnendi jooksul inimestele kättesaadavamaks. See kasvu tendents peaks tekitama muret seadusandjatele, kuna see uurimus demonstreerib ka alkoholi taskukohasemaks muutumise seost alkoholi tarvitamise kasvuga, mis omakorda toob endaga kaasa alkoholi tarvitamisega kaasneva kahju kasvu. Selle uurimuse järeldused soovitavad seega, et hinnapoliitika võib olla oluliseks osaks efektiivsest poliitiliste meetmete kogumikust kahjuliku alkoholitarvitamise vähendamiseks.”

Euroopa Alkoholipoliitika Allianssi Eurocare´i peasekretär Mariann Skar tervitas raportit ning lisas, et “WHO on oma soovitustes jätkuvalt esile tõstnud hinnapoliitikat kui ühte efektiivseimat meedet alkoholi tarvitamise ja sellega kaasneva kahju vähendamiseks. Kuid tuleb meeles pidada, et ükski meede üksinda ei lahenda kõiki alkoholiga seotud probleeme.”

Lähem info:
Lauri Beekmann
Eesti Karskusliidu esimees
5261884
lauri@ave.ee

Raport: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/news_rand_en.htm