Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Ligimene / 10. oktoober – surmanuhtluse vastane Euroopa päev

10. oktoober – surmanuhtluse vastane Euroopa päev

Prindi see artikkel
10. oktoober 2009

surmanuhtlusevastu26. septembril 2007 otsustas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee kuulutada 10. oktoobri igal aastal tähistatavaks surmanuhtluse vastaseks Euroopa päevaks. Vt – www.coe.int/t/dc/files/events/2007_death_penalty/default_en.asp

Selle päeva tähistamine on Euroopa panus, et samal päeval peetav, ÜRO algatatud maailma surmanuhtluse vastane päev leiaks laiemat kõlapinda. Möödunud aastal liitus Euroopa Nõukogu algatusega ka Euroopa Liit. Tänavu tähistatakse seda päeva Euroopas juba kolmandat korda.

Euroopa Nõukogu on igal juhul ja igas olukorras surmanuhtluse vastu. Surmanuhtluse kaotamine aitab kaasa inimväärikuse suuremale austamisele ja inimõiguste järgimise jätkuvale levikule. Kahjuks rakendab terve rida maailma riike ikka veel surmanuhtlust.

Viimase 30 aasta jooksul pole üheski Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigist surmaotsuseid täide viidud. Samas, Aserbaidžaan ja Venemaa ei ole Euroopa inimõiguste konventsiooni 13. protokollile alla kirjutanudki ning neli riiki (Armeenia, Hispaania, Läti ja Poola) pole seda allakirjutamise järel veel ratifitseerinud.

Eestis viidi viimane kohtuotsusega kinnitatud surmaotsus täide 1991. aasta septembris, surmanuhtlus keelustati Eestis 1998. aastal, pärast Euroopa inimõiguste konventsiooni lisaprotokolli nr 6
ratifitseerimist. 2004. aasta 1. juunil jõustus Eestis sama konventsiooni 13. protokoll, mis keelustab surmanuhtluse igas olukorras.

Lähem teave ja viited: www.coe.ee/?op=body&id=12&art=656

Allikas: Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalituse 09.10.2009 pressiteade