Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Terved eluviisid / Karskus / Põhjamaade alkoholipoliitika võrgustik rääkis alkoholiga seotud sümboolikast

Põhjamaade alkoholipoliitika võrgustik rääkis alkoholiga seotud sümboolikast

Prindi see artikkel
26. oktoober 2009

Outi Ojala (foto: www.norden.org)

Outi Ojala (foto: www.norden.org)

Möödunud nädalavahetusel Helsinkis toimunud Põhjamaade ja Baltikumi alkoholipoliitika võrgustiku NordAN-i konverentsil käsitleti alkoholi ümbritsevat sümboolikat ning valiti uus president ja juhatus.

Möödunud aastal Tallinnas toimunud konverents koondas seekord Helsinkisse üle 100 peamiselt valitsusväliste organisatsioonide esindaja. Osalejaid oli ka liikmesriikide ministeeriumitest, Euroopa Komisjonist ning WHO-st.

Konverentsi peateemana süveneti läbi erinevate ettekannete ning töötubade alkoholitarvitamist ümbritsevasse sümboolikasse. „Alkoholi tarvitamist seostatakse reklaamivalmistajate poolt sageli jätkuvalt isikliku, seksuaalse ja sotsiaalse edukusega, tihti väga lihtsa kütkestava keele abil,” ütles NordAN-i peasekretär Hasse Schneidermann.

Konverentsi raames toimunud NordAN-i assambleel võtsid liikmesorganisatsioonid vastu resolutsooni alkoholireklaami piiramise küsimuses. „Noorte haavatavuse ärakasutamine ning nende tuleviku kahjustamine alkoholitööstuse poolt peab lõppema. Ei ole mingeid tõendeid, et tootjate eneseregulatsioon toimiks. Me näeme Euroopas igal päeval, et noorte jooma innustamiseks kasutatakse kõige oskuslikumaid meetodeid,” väljendatakse resolutsioonis.

NordAN-i assamblee kutsub liikmesriike üles tugevamale regulatsioonile ning garanteerima, et alkoholitööstused ei suunaks otseselt ega kaudselt oma toodangut noortele. WHO-d innustatakse globaalse alkoholistrateegia koostamisel ühtlustama alkoholitööstusele kehtivaid reegleid arenenud tööstusriikides ja vaestes arengumaades, milledes valitsevat segadust tööstused tihti ära kasutavad.

9 aastat NordAN-it juhtinud rootslane Gabriel Romanus andis presidendiposti üle soomlasele Outi Ojalale. Outi Ojala on olnud aastaid Soome parlamendiliige ning esindanud Soomet ka Euroopa Parlamendis.

NordAN-i juhatuse liikmeks valiti ka Eesti Karskusliidu esimees ning Euroopa Alkoholipoliitika Allianssi Eurocare juhatuse liige Lauri Beekmann.

Vastuvõetud resolutsioon:

NordAN: alkoholi reklaamimine tuleb võtta kontrolli alla

Alkoholi tagajärjel hukkub Euroopas igal aastal umbes 60.000 noort inimest. Veelgi enam kannatab alkoholiga seotud kahju, nagu haiguste, õnnetuste ja vägivalla all. Alkoholi reklaamimine aitab kaasa kasvavale joomisele ning akoholiprobleemide tõusule. Seda on kinnitanud ka Euroopa Komisjoni Alkoholi ja Tervise foorumi teadlaste töörühm.

Noorte haavatavuse ärakasutamine ning nende tuleviku kahjustamine alkoholitööstuse poolt peab lõppema. Ei ole mingeid tõendeid, et tootjate eneseregulatsioon toimiks. Me näeme Euroopas igal päeval, et noorte jooma innustamiseks kasutatakse kõige oskuslikumaid meetodeid.

Seadused peavad reguleerima nii reklaamide sisulist kui ka koguselist poolt. Kindlasti ei tohiks olla alkoholi reklaamimist televisioonis ega interneti lehekülgedel, mis on atraktiivsed noortele.

NordAN-i assamblee, mis esindab umbes 90 valitsusvälist organisatsiooni alkoholi ja illegaalsete sõltuvusainete ennetamise valdkonnas Balti- ja Põhjamaades, kutsub meie valitsusi üles töötama koostöös Euroopa Liidu eesmärkidega piiriülese alkoholireklaamimise vastu televisioonis ja internetis.

Äritegevuslik vabadus reklaamida alkohoolseid jooke ei tohi kunagi olla tähtsam noorte inimeste tervisest ning turvalisusest. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt ettevalmistatav globaalne alkoholistrateegia peaks sisaldama ka tugevaid piiranguid vastutustundetu alkoholi turustamise vastu arengumaades. Alkoholitööstused peavad hakkama järgima samu reegleid vaesemates piirkondades, mida nad on kohustatud järgima arenenud tööstusmaades.

Allikas: Eesti Karskusliidu 26.10.2009 pressiteade