Uus Eesti

Teema: Maailmausundid, Perekond, Usuelu uudised

Rootsi katoliiklased ja õigeusklikud tegid ühisavalduse „homoabielude“ kohta

sormused2Rootsi katoliiklaste ja õigeusklike esindajad väljendavad ühisavalduses „kurbust” Rootsi luterliku kiriku otsuse pärast, mis võimaldab „homoabielusid” kirikus laulatada.

Rootsi katoliku ja ortodoksi kiriku esindajad märgivad, et Rootsi Kiriku otsus ei tulnud neile üllatusena, kuna seda valmistas ette pikk debatt.

„See [otsus] ei lahkne üksnes kristlikust traditsioonist, vaid samuti kõigile religioonidele omasest arusaamast abielu olemusest,” nendivad kirikute esindajad.

„Keegi meist ei taha tühistada oikumeenilist dialoogi,” märgitakse ühisavalduses. „Kuid Rootsi Kiriku otsus suurendab lõhet [kirikute vahel].”

Rootsi Kiriku kirikukogu kiitis eelmisel nädalal heaks homopaaride laulatamist lubava eelnõu, mis jõustub juba 1. novembril. Tõenäoliselt kutsub see otsus esile erinevate kirikute reaktsioone.

Näiteks Inglismaa Kiriku piiskopid Christopher Hill ja John Hind saatsid juulikuus Uppsala peapiiskopile kirja, milles hoiatati tagasilöökide eest oikumeenilistes suhetes, kui Rootsi kirikus peaks „homoabielud” heaks kiidetama.

Moskva patriarhaat on juba varem teatanud, et katkestab Rootsi Kirikuga igasuguse suhtlemise.

Allikas: www.meiekirik.ee, 27.10.2009 (UE: 29.10.2009)


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/22144

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.