Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Riigikogu / Riigikogu erakorraliste valimiste väljakuulutamine kuulub Vabariigi Presidendi ainupädevusse

Riigikogu erakorraliste valimiste väljakuulutamine kuulub Vabariigi Presidendi ainupädevusse

Prindi see artikkel
30. oktoober 2009

Riigikohtu hoone Tartus

Riigikohtu hoone Tartus

Riigikohus jättis rahuldamata Keskerakonna fraktsiooni kaebuse Riigikogu juhatuse otsuse peale. Riigkohtu hinnangul otsustas Riigikogu juhatus õigesti, kui ei võtnud menetlusse fraktsiooni esitatud eelnõud, millega sooviti Riigikogu erakorraliste valimiste korraldamine panna rahvahääletusele.

Keskerakonna fraktsioon leidis oma kaebuses Riigikohtule, et Riigikogu juhatusel ei olnud õigust tagastada eelnõud erakorraliste valimiste rahvahääletusele panemiseks põhjendusega, et see on vastuolus põhiseadusega. Fraktsioon oli seisukohal, et juhatusel puudus õigus hinnata eelnõu vastavust põhiseadusele, kuna juhatus ei kuulu põhiseaduslikkuse järelevalve pädevust omavate institutsioonide hulka.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas, et põhiseaduses sätestatud kohustusega kasutada riigivõimu üksnes põhiseaduse alusel kaasneb vältimatult kohustus kontrollida kas eelnõus otsustatava küsimuse lahendamine on Riigikogu pädevuses. Riigikogu juhatus peab jätma eelnõu menetlusse võtmata juhul, kui Riigikogu pädevuse puudumine on ilmselge, seda puudust ei ole võimalik menetluse käigus kõrvaldada ja koos eelnõuga ei ole esitatud põhiseaduse muutmise ettepanekut.

Kolleegiumi hinnangul talitas juhatus eelnõud tagastades õigesti. Kuigi otsuse eelnõu vastas kõigile vormilistele nõuetele, ei ole erakorraliste valimiste korraldamine Riigikogu pädevuses. Riigikogu erakorralised valimised kuulutab põhiseaduse kohaselt välja Vabariigi President. Riigkogu ei või teha selliseid otsuseid, mida peab põhiseaduse kohaselt tegema Vabariigi President ega panna neid otsuseid rahvahääletusele.

Keskerakond esitas 31. augustil Riigikogu juhatusele otsuse eelnõu Riigikogu erakorraliste valimiste korraldamise otsustamiseks rahvahääletusel. Riigikogu juhatus leidis eelnõu menetlemist arutades häältega kaks ühe vastu, et see tuleb jätta menetlusse võtmata ja tagastada esitajale.

Eriarvamusele jäänud Riigikogu juhatuse liige pani eelnõu tagastamise küsimuse Riigikogu istungil päevakorraväliselt hääletamisele, selle poolt hääletas 57 ja vastu 24 liiget.

Allikas: Riigikohtu 30.10.2009 pressiteade