Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Kohus saatis materjalid Jaanus Mutli suhtes kriminaalasja algatamiseks prokuratuuri

Kohus saatis materjalid Jaanus Mutli suhtes kriminaalasja algatamiseks prokuratuuri

Prindi see artikkel
10. november 2009

jaanusmutli2Harju Maakohus tühistas täna kohtuvälise menetleja Põhja Politseiprefektuuri kriminaalosakonna korruptsioonikuritegude talituse 30. juuli 2009 otsuse Jaanus Mutli (35) väärteoasjas ja lõpetas väärteomenetluse, kuna väärteo aegumistähtaeg on möödunud, samuti on Jaanus Mutli teos ilmnenud kuriteo tunnused.

Kohus leidis, et Jaanus Mutli tegevuses on ilmnenud Karistusseadustiku § 293, s.o pistise võtmise tunnused.

Kohus otsustas saata väärteomaterjalid Põhja Ringkonnaprokuratuuri kohtueelse menetluse korraldamiseks.

Ühtlasi otsustas kohus jätta rahuldamata kaitsja taotluse menetluskulude hüvitamiseks summas 148.902 krooni 40 senti ning jätta see menetluskulu kaebuse esitaja, s.o Jaanus Mutli kanda.

Kohus jättis rahuldamata ka kaebuse esitaja taotluse vaidlustatud lahendi edastamiseks Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalvemenetluse alustamiseks.

Allikas: Harju Maakohtu 10.11.2009 pressiteade