Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Viimsi Vallavalitsus otsustas halduskohtu otsuse peretoetuse kohta edasi kaevata

Viimsi Vallavalitsus otsustas halduskohtu otsuse peretoetuse kohta edasi kaevata

Prindi see artikkel
18. november 2009

perekondViimsi Vallavalitsus otsustas halduskohtu otsuse peretoetuse kohta edasi kaevata ning ühtlasi üle vaadata ja vajadusel muuta vallavalitsuse senised sotsiaal- ja perekonnatoetuste määrused.

„Oleme otsustanud kohtuotsuse edasi kaevata. Põhjus on see, et Eestis ei ole mitte mingisugust õiguskindlust perekonna mõiste tõlgendamisel,” selgitas Viimsi vallavanem Haldo Oravas. „Selline olukord on tekitanud arusaamatusi Viimsi valla toetuste määramisel ning loob tõenäoliselt edaspidigi segadust kogu ühiskonnas. Ka meid huvitab, kes või mis on meie riigis perekond. Kohus ei ole seda küsimust sisuliselt arutanud.”

„Sõltumata kohtulahendist otsustasime, et lapsed ei peaks kannatama reguleerimatuse pärast meie õigusruumis: lapsed ei ole selle vaidluse sihtgrupp. Nad ei pea ära ootama, kuni täiskasvanud vaidluses tõde otsivad. Otsustasime saabuval jõulukuul omapoolse panusena kinkida vaidlusaluse pere lastele tasuta sõiduõiguse ühistranspordis,” rääkis Viimsi vallavanem Haldo Oravas. „Eestis on tekkinud olukord, kus tähelepanu vajavad eelkõige purunenud perede lapsed, kus täiskasvanud kinnitavad oma vastutust laste ees tihti vaid toetusraha taotledes.”

„Otsustasime halduskohtu otsuse edasi kaevata, kuna kohtuotsusest ei selgu, milliste kriteeriumite alusel saab lugeda koos elavaid, kuid mitte abielus olevaid partnereid perekonnaks. Samas sünnib Eestis tervelt 60% lastest peredesse, kus vanemad ei ole omavahel abielus,” sõnas Viimsi abivallavanem Urve Palo. „Viimsi Vallavalitsus ootab kohtulahendit, mis aitaks tagada õigusselgust, keda üleüldse võib määratleda kui perekonda ja kas ka kaebuse esitaja koos oma elukaaslase ja lastega moodustavad perekonna. Lisaks soovime, et riik tagaks õiguskindluse koos elavatele partneritele, kes ei ole abielus.”

Allikas: Viimsi vallavalitsuse 18.11.2009 pressiteade