Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Ligimene / 101 last saavad Toompeal üheks päevaks võimu

101 last saavad Toompeal üheks päevaks võimu

Prindi see artikkel
20. november 2009

riigikoguhoone120. novembril, rahvusvahelisel lapse päeval ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmise 20. aastapäeval võtavad 101 last Toompeal Riigikogu saalis üheks päevaks võimu. Juba 18. korda toimub seal noortefoorum „101 last Toompeale”.

Kell 11.00 algavat foorumit korraldab Lastekaitse Liidu Noortekogu ja Eesti Õpilasesinduste Liit ning toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Igal aastal keskendub noortefoorum kindlale teemale, mille on noored ise välja valinud. Selle aasta teemaks on „Kuidas mina jõuan riigini?”

Enne Toompeale minekut olid Sillamäel, Pärnus, Karksi-Nuias, Rakveres,Tartus ja Tallinnas piirkondlikud eelfoorumid, kus arutati teemasid, mis noortele olulised ning seeläbi tähtsad kogu Eesti ühiskonnale. Kuuel eelfoorumil arutlesid noored, kuidas lapsevanem, õpetaja, politsei, kohalik omavalitsus ja noor saavad aru lapse õigustest ja kohustustest ning kuidas tagada nende täitmist. . „Selgus, et noored ei tea oma õigustest ja kohustustest, sest seadused on raskes keeles ja koolis räägitakse õpilasi puudutavatest seadustest vähe,” ütles Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Sille Lukk. Arutelude teises pooles räägiti ombudsmani ehk laste õigusvahemehe teemal – kas Eestis oleks vaja kedagi, kes seisaks laste õiguste eest ning millised oleksid tema kohustused?

Eelfoorumitel valiti saadikud, kes lähevad Toompeale, et seal noorte hääl ja arvamus kuuldavaks teha. 101-liikmeline lasteparlament arutab ja täiendab eelnõusid, mis on koostatud eelfoorumitel tehtud ettepanekute põhjal. Vastuvõetud dokument esitatakse Riigikogu juhatusele. Lastekaitse Liidu noortekogu esimees Ann Kulasalu ütles, et noored olid oma ettepanekutes üsna üksmeelsed, eriti selles, et tuleb luua laste õiguste kaitse ombudsmani ametikoht. Ann Kulasalu sõnul keskendutaksegi Riigikogus laste ombudsmani temaatikale. Lastevanematele tuli eelfoorumitest palve: Lapsevanemad peavad last kuulama ja temaga rääkima! Ametnikele paluti edastada teade: Lastel peab olema õigus ja võimalus abi saada! Kõigile eestimaalastele on sõnum: Märka, peatu, kuula ja aita abivajavat last!

Noortefoorum „101 last Toompeale” kulmineerub sellega, et tehakse teatavaks kõige lapsesõbralikuma ühiskonnategelase tiitli saaja.

Samal päeval, kui 101 noort Toompeal tõde ja õigust otsivad ning osalusoskust poliitikas arendavad, on Eestimaa koolides vägivallavaba päev. Selle ettevõtmise sõnumiks on: „Koos on hea!” Arusaamise koolirahust ja sellest, kuidas koos oleks hea ja turvaline koolis olla, on sõnadesse ja muusikasse vorminud Lastekaitse Liidu noortekogu noored, kes tegid kolm laulu. Nendest „Märka” laulu esitajad edastavad Koolirahu sõnumi ka Riigikogu saalis foorumist osavõtjatele. Lastekaitse Liit kutsub ülesse Eesti raadiojaamu edastama Koolirahu sõnumit lauluga “Märka” ning koole läbi viima koolirahu tegevusi. Lisainformatsioon vägivallavaba päeva tähistamise kohta ning kolm koolirahuteemalist laulu on leitavad www.koolirahu.eu . Koolirahu projekti ja vägivallavaba päeva tähistamisele aitab kaasa Swedbank.

Allikas: Lastekaitse Liidu 16.11.2009 pressiteade