Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Reiljani, Pärna ja Silla süüdimõistmine jäi jõusse

Reiljani, Pärna ja Silla süüdimõistmine jäi jõusse

Prindi see artikkel
20. november 2009

Villu Reiljan

Villu Reiljan

Tallinna ringkonnakohus jättis reedel avaldatud otsusega jõusse riigikogu liikme Villu Reiljani, ärimees Aivo Pärna ja vandeadvokaat Tarmo Silla süüdimõistmise Rävala kinnistu süüasjas.

Kaasuse viisid ringkonnakohtusse Reiljani, Pärna ja Silla kaitsjad, kes märkisid oma apellatsioonkaebustes, et nende kaitsealuste vastu pole süütõendeid või on need lubamatud ning kõik kolm süüdistatavat tulnuks õigeks mõista.

Ringkonnakohus leidis siiski, et Harju maakohtu süüdimõistev otsus on igati pädev ning jättis kaitsjate kaebused rahuldamata.

“Tutvunud toimiku materjalidega, apellatsioonide sisuga ning ära kuulanud menetlusosalised, leidis ringkonnakohus, et maakohtu otsus on põhjendatud ja seaduslik ning apellatsioonides esitatu ei anna alust otsuse tühistamiseks,” seisab ringkonnakohtu lahendis.

Ringkonnakohus möönab, et maakohtu otsuse põhiosa algus on liigselt koormatud tõendite loeteluga ja nende sisu avaldamisega, esitamata samas analüüsi, millise süüteokoosseisu tunnuse esinemist konkreetne tõed kinnitab. Kuid hiljem on maakohus ringkonnakohtu hinnangul siiski tõendeid analüüsinud.

“Kohtukolleegiumi veendumuse kohaselt ei ole alust tühistada maakohtu otsust põhjenduste puudumise pärast. Maakohus on ära näidanud, milliste tõendite alusel ta luges tõendatuks igale süüdistatavale omistatud kuriteod ning kohtukolleegiumi veendumuse kohaselt asjaolu, et otsus on mahukas, ei anna alust väita, et maakohtu siseveendumuse kujunemine ei ole jälgitav,” seisab ringkonnakohtu lahendis.

Ühtlasi leiab ringkonnakohus, et kaitsjate väited osade tõendite kasutamise ebaseaduslikkuse kohta ei vasta tõele.

Süüasja osapooltel on võimalik ringkonnakohtu lahendile esitada kassatsioonkaebus riigikohtusse.

Harju maakohtu kohtunik Märt Toming mõistis 19. mail rahvaliitlasest endise keskkonnaministri ja praeguse riigikogu liikme Villu Reiljani (55) süüdi suures ulatuses pistise nõudmises ning karistas teda tingimisi kahe aasta ja kolme kuu pikkuse vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Kohus mõistis vandeadvokaat Tarmo Silla (34) süüdi pistise vahendamises ning määras talle rahalise karistuse 102.870 krooni ning ärimees Aivo Pärnale (41) pistise andmise eest rahalise karistuse 143.440 krooni. Kohtu motiveeritud otsus oli kokku 266 leheküljel.

Kohtualuste kaitsjad Aivar Pilv, Üllar Talviste ja Maria Mägi märkisid, et süüdistus oli paljasõnaline ega toonud välja ühtki tõendit süüdistatavate kahjuks.

Mullu 5. septembril alanud protsessil eitas Reiljan poolteise miljoni krooni suuruse pistise nõudmist, advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat Sild eitas pistise vahendamist ning Pärn pistise lubamist.

Riigiprokuratuuri süüdistuse kohaselt nõudis Reiljan keskkonnaministrina Tallinnas Rävala puiestee 8 kinnisasja müügi ajal vandeadvokaat Silla vahendusel AS-i Wipestrex Grupp esindajalt Pärnalt poolteist miljonit krooni pistist.

Uurimisandmetel saanuks Pärna äriühing pistise maksmise korral Rävala kinnisasja omandada soovitud tingimustel ning ühtlasi oleks tagastatud AS-ilt Wipestrex Grupp ära võetud 31,5 miljonit krooni tagatisraha ja OÜ Realway tagatisraha 31,5 miljonit krooni.

Reiljanile sai süüdistuse esitada pärast seda, kui riigikogu võttis talt õiguskantsler Indrek Tederi ettepanekul saadikupuutumatuse.

Rävala puiesteel asuva keskkonnaministeeriumi endise hoone müügiprotsessi tagamaade uurimiseks käivitas kaitsepolitsei kriminaalmenetluse 2006. aastal ja tunnistas poolteist aastat hiljem kahtlustatavaks esmalt Pärna ning hiljem ka Reiljani ja Silla.

Keskkonnaministeeriumi konkursi Rävala 8 kinnistu ostuks võitis 2006. aastal Go Groupi tütarfirma OÜ Realway. Pärast võitu vaidlustas Realway konkursi tulemused ning ministeerium nõudis firmalt sisse enampakkumise tagatisraha 31,5 miljonit krooni.

Firma kaebas riigi kohtusse ning ringkonnakohus otsustas, et keskkonnaministril puudus selle käskkirja andmiseks õiguslik alus ning see on vastuolus riigivara seaduse ja riigivara võõrandamise korra sätetega.

Go Group sai Rävala 8 kinnistu siiski enda valdusesse, kuna samuti enampakkumisel osalenud Go Groupi juhtkonda kuuluva Aivo Pärna firma AS Wipestrex Grupp müüs kinnistu Go Groupile 441 miljoni krooniga edasi. Riigile maksis Pärna firma kinnistu eest 380 miljonit krooni.

Realway pakkumine kinnistu ostuks, millest firma loobus, oli 426 miljonit krooni.

Allikas: BNS, 20.11.2009