Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Maailm / Laste õigusi tuleb kaitsta iga päev

Laste õigusi tuleb kaitsta iga päev

Prindi see artikkel
20. november 2009

lapsed31Tänasel ÜRO Laste Õiguste konventsiooni 20. aastapäevale pühendatud konverentsil Stockholmis tõdesid Euroopa riikide esindajad, et laste õiguste kaitsel on veel palju ära teha. Konverentsil osalejad leidsid, et kuigi paljudes maailma riikides on lapse õiguste tagamisel palju ära tehtud, on meil endiselt küllaldaselt väljakutseid lastele turvalise elukeskkonna kujundamisel.

Kohtumisel rõhutati, et laste kaitse on investeering Euroopa tulevikku. Euroopa Nõukogu peasekretäri asetäitja Maud de Boer-Buquicchio pani südamele, et oleme vastutavad meie laste oleviku eest juba täna. Tema sõnul ei ole lapsed miniinimesed miniõigustega, vaid täieõiguslikud ühiskonnaliikmed. Igal lapsel on õigus turvalisele lapsepõlvele, kus puudub igasugune vägivald.

Rootsi oli esimene riik, kes keelustas laste kehalise karistamise. Tänaseks on 20 Euroopa riiki teinud sama. Konverentsi kõnelejad kutsusid kõiki riike järgima nende eeskuju ning laste kehalist karistamist keelustama.

Euroopa Komisjoni asepresident Jacques Barrot kutsus oma kõnes Euroopa riike käivitama ühtlustatud numbriga laste abitelefonid, pakkumaks võimalust kõigil teatada abivajavatest lastest. Barrot rõhutas ka vajadust tagada lastele turvaline internetikasutus, milleks EL on käivitanud eraldi programmi. Eesti on nende initsiatiividega ühinenud. Juba terve aasta on saanud lasteabitelefonil 116 111 teatada lastest, kes on hädas. Ühtlasi saab sel telefonil nõu laste heaoluga seotud küsimustes. Koos mitmete partneritega esitas Eesti taotluse EL interneti turvalisuse programmis osalemiseks. Programmi raames loodame 2010-2012 aastatel teha efektiivset teavitustööd, käivitada ebasobivast internetisisust ja lapsi internetis kahjustavast tegevusest teavitamise süsteemi.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul vajavad laste ja perede õigused suurt tähelepanu. „Viimastel aastatel on Eestis iga aastaga rohkem lapsi sündinud. Oluline on pakkuda peredele tuge, et nad tuleksid toime. Uuringud näitavad, et pered ootavad kvaliteetseid teenuseid, nagu lastehoid, huvitegevus jne,” ütles minister. „Tõhustamist vajab meie lastekaitse süsteem. Oleme alustanud laste ja perede heaolu arengukava ettevalmistamist, kuhu kaasame kindlasti ka sotsiaalpartnereid. Ühtlasi loome ministeeriumisse eraldi osakonna, mis tegeleb laste ja perede küsimustega,” lisas Pevkur.

ÜRO Laste Õiguste konventsiooni 20. aastapäevale pühendatud kõrgetasemeline konverents toimub Stockholmis 20. novembril. Konverents on osa Euroopa Liidu eesistujamaa Rootsi programmist.

Allikas: Sotsiaalministeeriumi 20.11.2009 pressiteade