Uus Eesti

Teema: Haridus ja teadus

Euroopa Kaitseagentuur toetab Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste osalusel toimuvat uurimistööd

eda23. novembril allkirjastas TTÜ rektor Peep Sürje koostööleppe kaitseuuringutega tegeleva konsortsiumiga. Konsortsium, kuhu kuuluvad Hollandi ja Norra kaitseagentuurid, Poola, Soome ja Eesti teadus-ja arendusasutused ning Prantsusmaa tööstusettevõte EADS, on loodud ühisprojekti ATHENA elluviimiseks. Konsortsiumi Eesti – poolne juht on TTÜ keemiainstituudi molekulaartehnoloogia õppetooli teadur Katrin Idla.

Positiivne otsus projekti ATHENA finantseerimise osas saadi Euroopa Kaitseagentuurilt (EDA) tänavu juunis. Projekti kestvus on 30 kuud ja kogumaksumus üle 3 miljoni euro. Tegemist on esimese projektiga Eestist, mis on saanud positiivse finantseerimisotsuse EDA poolt. Lisaks Katrin Idlale osalevad projekti täitmisel võtmeisikutena TTÜ vanemteadur Merik Meriste, professor Kuldar Taveter, professor Mati Karelson, professor Andres Taklaja, teadur Marek Strandberg ning Eesti Kaitseväe psühholoog Merle Parmak.

“Kaasaegsed sõjalised operatsioonid on oma loomult asümmeetrilised ja toimuvad linnakeskkondades. See kõik on kaugel traditsioonilisest sõjakäsitlusest, kus määravaks on olnud enda kaotuste vähendamine ning vastasele maksimaalse kahju tekitamine,” ütles konsortsiumi Eesti – poolne juht Katrin Idla. Tema sõnul on oluline kaaluda tehnoloogilisi ja psühholoogilisi sõjalise tegevuse aspekte üheskoos, et sellest analüüsist tuletada parimad strateegiad ja mudelid tegevuseks.

“ATHENA nime kandva ühisprojekti eesmärgiks on luua uusi, ennustamisvõimelisi käitumismudeleid, mille alusel on võimalik saavutada sõjalist üleolekut tsiviilkahjusid vältides või neid maksimaalselt vähendades ning tsiviilelanikkonna poolehoidu võites,” lisas Idla. Enamus sõjalisi konflikte kandub piirkondadesse, kus kohaliku võimu iseloom pole mitte demokraatlik vaid totalitaarne. Euroopa Liidu liikmetena kaitseme euroopalikke väärtusi ka sõjalistes konfliktides ning tsiviilelanike säästmine nõuabki sootuks uusi tegevusplaane ning -põhimõtteid.

Katrin Idla hinnangul on Eesti ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste senine kaitsealane tehnoloogiline koostöö Eesti Kaitseväe, NATO ja Euroopa Liiduga andnud Eesti kaitseuuringutele hea aluspinna ning on tänaste taotluste edu ilmseks põhjuseks.

Allikas: TTÜ 24.11.2009 pressiteade


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/23720

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.