Uus Eesti

Teema: Kirikukalender

30. november – püha apostel Andrease päev

andreasAndreas, Siimon Peetruse vend, oli pärit Galileamaalt Betsaidast ja ta tegutses kalamehena. Enne seda, kui Andreas sai Jeesuse järgijaks, oli ta olnud Ristija Johannese jünger. Andreas oli üks kaheteistkümnest apostlist ja ta kuulus Jeesuse lähimate jüngrite hulka.

Pärimuse järgi kuulutas Andreas evangeeliumi Musta mere rannikul ja Kreekas ning ta suri märtrisurma umbes aastal 60 (ta naelutati X-kujulisele, nn Andrease ristile).

Allikas: Pyhimysten tie (Helsinki, 1978)


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/24150

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.