Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Keskkond / Algab rahvusvaheline konverents ökoloogiliselt vastutustundlikust majandamisest

Algab rahvusvaheline konverents ökoloogiliselt vastutustundlikust majandamisest

Prindi see artikkel
10. detsember 2009

TuuleparkNeljapäeval, 10. detsembril algab Reval Hotell Olümpia konverentsikeskuses kahepäevane rahvusvaheline konverents „Roheline majandus ja energiatõhusus pikaajalises perspektiivis – Eesti arengumudel“ valdkonna asjatundjatele.*

Erakond Eestimaa Rohelised (EER), SA Õigusloomekeskus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) korraldatav rahvusvaheline konverents, kus arutletakse ökoloogiliselt vastutustundliku majandamise, energiakasutuse ning energiaallikate teemadel, toimub 10.-11. detsembril algusega kell 11 Reval Hotell Olümpia konverentsikeskuses.

„On kaheldud rohelise mõtteviisi võimes tekitada töökohti ja kasvatada majandust,“ ütles Eestimaa Roheliste peasekretär Ain Kabal. „Käesoleval konverentsil jagatav teave tõestab vastupidist – kaasaegne tehnoloogia kombinatsioonis rohelise mõtteviisiga kindlustab ühiskonnale rohkem töökohti kui eelarvekärped ning kasvatab teadmistepõhise majanduse osakaalu Eestis. Seega tagab meile parema positsiooni rahvusvahelises konkurentsis, ehk siis kokkuvõtlikult – parema elu,“ selgitas Kabal.

Konverentsil jagavad teiste seas oma kogemusi rohelise majanduse kujundamise ning energiatõhususe vallast Euroopa Liidu energiavoliniku kabineti ülem Peter Vis (Deputy Head of Cabinet of Andris PIEBALGS, European Commissioner for Energy), Taani Energiaagentuurist Hans Jørgen Koch (Deputy State Secretary, Danish Energy Agency) ning Rahvusvahelisest Energiaagentuurist Hans Nilsson (Chair of International Energy Agency´s Demand Side Managament-program).

Konverentsil on sünkroontõlge. Osalemine on tasuta, vajalik eelregistreerumine. Osalussoov oma nime, organisatsiooni ja ametiga palutakse eelnevalt saata e-kirjaga maigi.kaige@erakond.ee.

Täpsema ülevaate konverentsi esinejatest ja teemadest saate konverentsi kavast www.roheline.erakond.ee .

* Riigikogu võttis 18. juunil käesoleval aastal vastu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele riiklike tagatiste andmiseks energiasäästlikuks ehitamiseks ja renoveerimiseks ning kaugküttesüsteemide ja väikekatlamajade tõhustamiseks ning taastuvkütusele üleviimiseks”. Nimetatud otsusega kohustas parlament Vabariigi Valitsust looma Eesti Energia –ja Kliimaagentuuri, kujundama tingimused riiklike tagatiste andmiseks hoonete energiatõhusaks ehitamisel ja renoveerimisel ning kaugküttesüsteemide ja väikekatlamajade üleviimiseks taastuvenergiaallikatele.

Riigikogu otsuse täitmise ühe olulise tegevusena korraldavadki Erakond Eestimaa Rohelised, SA Õigusloomekeskus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium rahvusvahelise konverentsi “Roheline majandus ja energiatõhusus pikaajalises perspektiivis – Eesti arengumudel”.

Allikas: Erakonna Eestimaa Rohelised 09.12.2009 pressiteade