Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Ligimene / Uuring: eestlased on tunduvalt optimistlikumad kui muulased

Uuring: eestlased on tunduvalt optimistlikumad kui muulased

Prindi see artikkel
15. detsember 2009

PerekondTarkkulutaja.ee novembris läbi viidud uuring majanduse ja tarbimise teemadel näitas, et eestlased on majanduse tuleviku suhtes optimistlikumad kui venelased.

Lähituleviku osas usub iga kolmas eestlane, et majandusolud paranevad oluliselt või mõnevõrra aasta jooksul, venelastest arvab nii vaid veidi üle 20 protsendi vastanuist. Viie aasta perspektiivis arvas 90% eestlastest ja ligi 70% venelastest, et oleme viie aasta pärast oluliselt või mõnevõrra paremas seisus.

Sotsioloog Iris Pettai sõnul on ühelt poolt põhjuseks, miks venekeelne Eesti elanikkond majanduse tuleviku suhtes pessimistlikum on, venekeelse kogukonna nõrk identiteeditunnetus ja nõrgem seotus Eesti riigiga: “Nõrk identiteedipositsioon tähendab seda, et inimesed kahtlevad endas ja oma väärtuslikkuses, nad kalduvad pessimistlikult suhtuma nii iseendasse kui ka majanduse tulevikku.”

Teisalt aga on venekeelsete inimeste kindlustunne Eestis elamiseks tunduvalt väiksem võrreldes eestlastega.

“Vähene kindlustunne ja ohutunne ei võimalda eestivenelastel vaadata tulevikku sama optimistlikult kui eestlastel. Eestlased usuvad märksa rohkem iseendasse ja oma riiki ja on kindlad, et varem või hiljem hakkab elu jälle ülesmäge minema ning jõukad ajad tulevad tagasi,” ütles Pettai.

Portaali Tarkkulutaja.ee asutaja Kristjan Tolmatsi sõnul on tasub venekeelsete vastanute taolisele pessimismile põhjusi otsides vaadata sotsiaalpoliitilisi tegureid.

“Kriis on valusamalt puudutanud Eestis elavaid vene rahvusest inimesi – näiteks on nende seas suurem töötute osakaal. Samuti on nende keskmine sissetulek madalam eestlastest: 61% uuringus osalenud muulastest teenivad alla keskmise palga. Tasub ka meeles pidada, et mitte-eestlaste tööhõive struktuur ja sissetulekute suurus erineb olulisest eestlastest, seda iseloomustab suurem tööpuudus ja töökoha ebakindlus. Näiteks on mitte-eestlaste osakaal riigiasutuste töötajate hulgas väga väike, kuid töökoht riigiasutuses on kindlam kui töökoht erasektoris,” ütles Tolmats.

Portaal Tarkkulutaja.ee viis novembri lõpus läbi Eesti elanike tarbimiskäitumise uuringu. Selle eesmärgiks oli selgitada inimeste hoiakuid majandusolukorra ning tarbimise ja säästmisega seotud küsimustes. Kokku osales uuringus üle 500 inimese – nii eestlased kui ka venelased. Uuringu tehnilise lahenduse teostas OÜ Wiseman Interactive.

Tarkkulutaja.ee on tarbijale suunatud portaal, mille eesmärk on anda eraisikutele nõu, kuidas langetada arukaid tarbimisotsuseid, ning kajastada tarbija jaoks olulisi uudiseid.

Uuringu tehniline teostaja Wiseman Interactive on rahvusvahelise kogemusega digitaalmeedia agentuur, kellel kompetents nii uuenduslike lahenduste väljatöötamises kui ka IT-teostuses.

Allikas: Tarkkulutaja.ee 15.12.2009 pressiteade