Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Erakonnad / Eelnõu muudab erakondade rahastamise läbipaistvamaks

Eelnõu muudab erakondade rahastamise läbipaistvamaks

Prindi see artikkel
29. detsember 2009

RiigikoguHooneValitsus kiitis täna heaks eelnõu, millega muudetakse erakondade, erakondade nimekirjas kandideerinute, valimisliitude ja üksikkandidaatide rahastamise süsteem ja valimiskampaania aruandlus läbipaistvamaks.

Justiitsministeeriumi nõuniku Tiina Runthali sõnul tehakse ühe peamise muudatusena eelnõus erakondade rahastamise kontrollimine ülesandeks sõltumatule organile, kelleks on Vabariigi Valimiskomisjon.

„Vabariigi Valimiskomisjonil on selleks täna võimekus juba olemas, samuti on neil olemas ka varasem kogemus erakondade rahastamise kontrollimisel, mida nad teostasid aastani 2003,“ selgitas Runthal. „Samuti peab arvestama sellega, et täiesti uue ja eraldi organi loomine võtaks aega ning on riigile kulukam.“

Samuti reguleeritakse eelnõuga annetus, mida erakond, erakonna liige, valimisliit või üksikkandidaat võib vastu võtta ning sätestatakse üheselt, et keelatud on anonüümsed annetused, juriidilise isiku annetused ning muud liiki annetused ja tegevused, mis on ilmselgelt seotud erakondliku tegevusega, kuid mille rahastamine pole läbipaistev.

Eelnõu kohaselt peab erakond kajastama kõiki saadud annetusi ning liikmemakse erakonna veebilehel kord kvartalis. „Kuigi kehtiva õiguse kohaselt ei ole määratud, millise ajavahemiku järel annetused avalikustada tuleb, on tavaks need avalikustada kvartaalselt,“ ütles Runthal. „Seetõttu on ka eelnõus lähtutud avalikustamise sageduse määramisel senisest praktikast.“

„Oluline on, et annetused avalikustatakse vähemalt kord kvartalis,“ rõhutas Runthal. „Kui aga erakond soovib, võib ta saadud annetusi ka tihedamini avalikustada.“

Eelnõu karmistab oluliselt ka sanktsioone juhul, kui erakond saab keelatud annetuse, mida ta ei tagasta ega kanna riigieelarvesse. Sellistel juhtudel kaotaks erakond keelatud annetuse kolmekordses määras nõude eraldisele riigieelarvest või peab kandma summa kolmekordselt riigieelarvesse.

„See tähendab, et kui erakond või üksikkandidaat võttis näiteks vastu sajakroonise keelatud annetuse ja ei tagastanud seda või jättis selle riigieelarvesse kandmata, kaotab ta trahvirahana kolmsada krooni,“ selgitas Runthal.

Eelnõu kohaselt võib Vabariigi Valimiskomisjon teha erakonnale, üksikkandidaadile või valimisliidule ettekirjutuse, kui vastu on võetud keelatud annetusi, annetus on jäänud kajastamata või ei ole esitatud valimiskomisjoni nõutud dokumente. Ettekirjutus on halduskohtus vaidlustav. Lisaks on ettekirjutuse täitmata jätmise eest võimalik määrata sunniraha kuni 100.000 krooni.

Eelnõu väljatöötamise vajadus tulenes nii valitsuse heaks kiidetud korruptsioonivastasest strateegiast kui ka GRECO (korruptsioonivastane riikide ühendus) soovitustest.

Allikas: Justiitsministeeriumi 29.12.2009 pressiteade