Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Usk ja vaimsus / Kirikukalender / 2. jaanuar – pühade Basilius Suure ja Gregoriuse (Nazianzi), piiskoppide ja Kiriku doktorite mälestuspäev

2. jaanuar – pühade Basilius Suure ja Gregoriuse (Nazianzi), piiskoppide ja Kiriku doktorite mälestuspäev

Prindi see artikkel
2. jaanuar 2020

BasiliusSuur

Püha Basilius Suur

Nii Basilius kui Gregorius on nö kapadookialastest kirikuisad.

Basilius (329 või 330 – 1. I 379), keda juba tema kaasaegsed nimetasid “Suureks”, oli pärit Väike-Aasiast Kapadookiast. Põhjalike õpingute järel oli teda ootamas hiilgav tulevik, kuid ta “ärkas kui sügavast unest, nähes evangeeliumi tõe imelist valgust”. Mitmete mõttekaaslastega koos rajas ta ühte kõrvalisse maakohta munkade ühenduse ja andis munkadele kloostrireeglid, milledest kujunes ida kloostrireeglite eeskuju. Nendes rõhutati korra, kuulekuse ja kehalise töö kõrval teoloogiliste õpingute tähtsust.

Aastast 370 oli Basileus oma kodulinna Kapadookia Kaisarea peapiiskop. Ta kaitses Kiriku õpetust, hoolitses

Gregorius (Nazianzi)

Gregorius (Nazianzi)

preestrite väljaõpetamise ja kõlbelise taseme eest, tegutses vahendajana riigi ja Kiriku vaheliste eriarvamuste lahendamisel ning asutas sotsiaalkeskuse, mis tegeles heategevusega. Basilius oli viljakas kirjamees ja väljapaistev teoloog, peamisi ariaanluse vastustajaid idamaades.

Gregorius (Nazianzi) (329 või 330 – 25. I 389 või 390) pärines Väike-Aasiast. Õpinguaastatel sõbrunes ta Basiliusega ja liitus tema mungaühendusega. Ta pühitseti preestriks ja oli hiljem Konstantinoopoli peapiiskop. Gregorius oli silmapaistev kõne- ja kirjamees ning usuteadlane. Talle on omistatud lisanimi “Teoloog”.

Allikad: Pyhimysten tie (Helsinki, 1978), internetiallikad