Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Riigikohus tähistab 90. aastapäeva

Riigikohus tähistab 90. aastapäeva

Prindi see artikkel
14. jaanuar 2010

Riigikohtu saal (foto: Riigikohus)

Riigikohtu saal (foto: Riigikohus)

14. jaanuaril möödub 90 aastat Riigikohtu esimesest istungist Tartu raekoja saalis.

Eelmise sajandi algusaastail, mil kohtusüsteemi üles ehitama hakati, oli haritud juriste napilt. Eesti Vabariigi sünnimomendiks võis olla vaid 240 kõrgharidusega juristi ja õigusteadust õppivat eestlast.

1919. aastal võttis Asutav Kogu vastu Riigikohtu seaduse, millega pandi alus omariikluse iseseisvale kolmeastmelisele kohtusüsteemile.

“Kõigi ajaloosündmuste kiuste on eesti keeles katkematult õigust mõistetud 90 aastat järjest. Kahjuks ei saa seda järjepidevust üle kanda kohtusüsteemile. Omariiklik õigusemõistmise traditsioon on oluliselt lühem ja katkendlikum”, ütles Riigikohtu esimees Märt Rask.

Riigikohtu esimesele istungile järgnes paarkümmend aastat tegevust noore riigi õigussüsteemi kaitsel. Okupeeritud Eestis toimus Riigikohtu viimane istung 31. detsembril 1940. a. Iseseisvuse taastamise järel alustas Riigikohus taas tegevust 1993. aastal.

14. jaanuaril on Tartu Ülikooli aulas Riigikohtu juubeliaktusele palutud Vabariigi President, Riigikogu esimees, ministrid, parlamendi liikmed, põhiseaduslike institutsioonide juhid, kõrged väliskülalised. Aktuse ülekannet saab jälgida veebis: video.ut.ee

Allikas: Riigikohtu 13.01.2010 pressiteade