Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Terved eluviisid / Tervis / Kasvab pereõdede roll ja vastutus

Kasvab pereõdede roll ja vastutus

Prindi see artikkel
17. jaanuar 2010

ArstidTäna, 17. jaanuaril jõustus sotsiaalministri määrus, millega suureneb pereõdede roll ja vastutus perearsti praksistes. Lisaks pereõe vastuvõtuaja suurendamisele reguleeritakse ka laste ennetavaid tervisekontrolle ning uuendatakse perearsti kättesaadavuse nõuded.

Olulisima muudatustena annab määrus senisest pereõdedele rohkem vastustust nii krooniliste haigete kui ka ägeda tervisehäirega patsientide nõustamisel. Määruse kohaselt määrab pereõde vajadusel ravi ja soovitab käsimüügiravimeid oma pädevuse piires. Üldarstiabi parema kättesaadavuse tagamiseks pikeneb pereõe iseseisva vastuvõtu aega 5 tunni võrra nädalas. Üldvastutus nimistusse kuuluvate ja teeninduspiirkonnas tervishoiuteenust saada soovivate inimeste tervise eest jääb endiselt perearstile.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on pereõdede vastuvõttude arv perearsti praksises järjest suurenenud, seega on oluline, et pereõdede tegevus saab senisest selgemalt määratletud ja täpsema vastutuse. „Olukorras, kus Eestis on hea meditsiinisektori koolitustase, on mõistlik, et korraliku väljaõppega pereõed saavad endale senisest suuremad volitused. Kokkuvõttes tähendavad need muudatused paremat ja kiiremat abi patsiendile,” lisas Pevkur.

Teiseks oluliseks muudatuseks on perearsti vastuvõtule pääsemise ajalise kriteeriumi muutumine. Ägeda tervisehäirega või kroonilise haiguse ägenemisega patsiendile peab perearsti või pereõde vastuvõtu korraldama pöördumise päeval. Teistel juhtudel on ooteaeg kuni viis päeva. Krooniline haige, kelle terviseseisund on stabiilne, saab koos arsti või õega ette planeerida oma regulaarset tervisekontrolli või retsepti uuendamist. Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul, näiteks juhilubade taotlemisega seotud tervisetõend.

Määrusega kehtestatakse kuni 18aastaste laste ennetavate tervisekontrollide ajakava koos nende jaotusega arsti ja õe vahel. Laste ennetav tervisekontroll on väga oluline, võimaldades õigeaegselt laste tervise probleemid tuvastada ja arenguhäireid diagnoosida ning lapsele vajalik abi korraldada, mistõttu viidigi senine soovituslik juhend määrusesse kohustusliku sättena. Määrusega legaliseeritakse perearstide ja pereõdede poolt telefoni, emaili ja teiste kaasaegsete sidevahendite kasutamine patsientide nõustamisel. See muudatus tagab üldarstiabi parema kättesaadavuse perearsti ja pereõe tööajal väljaspool vastuvõtu aega. Muudatusega seoses on sätestatud kohustus ka dokumenteerida selline tervishoiuteenuse osutamine (nõustamine ja soovituste jagamine), mis ei toimu patsiendi ja üldarstiabi osutaja vahetu kontakti teel.

Muudatuste väljatöötamisse olid kaasatud perearstide ning pereõdede esindusorganisatsioonid.

Määrus ja selle lisaga kehtestatud kuni 18aastaste laste ennetava tervisekontrolli kava on kättesaadav aadressil www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13263878

Allikas: Sotsiaalministeeriumi 17.01.2010 pressiteade