Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Ajalugu / Postimees 1935 / Postimees 30.01.1935: Riigitegelaste pildid koolidesse.

Postimees 30.01.1935: Riigitegelaste pildid koolidesse.

Prindi see artikkel
30. jaanuar 2010

Julius Kuperjanov

Julius Kuperjanov

Haridus-sotsiaalministeerium on saatnud koolidele ringkirja, kus palub õppenõukogudel võtta otsustamisele Eesti riigi- ja rahvuslikkude tegelaste piltide muretsemise ja nende paigutamise kooliruumidesse, et äratada selle kaudu õpilastes austust ja lugupidamist meie avalikkude tegelaste vastu.

Tartu linna 2. algkooli õppenõukogu otsustas kooliruumidesse ülesseada Jaan Tõnissoni ja Julius Kuperjanovi pildid.

Koolil on varem juba praeguse riigivanema K.Päts’i ja ülemjuhataja kindr. J.Laidoneri pildid.

Avaldatud: Postimees 30.01.1935, lk 7

Sellest, miks “Uus Eesti” avaldab “Postimeest”, loe siit.