Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Riigikontroll ja Eesti Pank / Ministeerium: kontsert- ja etendusasutusi on toetatud euroopaliku tava järgi

Ministeerium: kontsert- ja etendusasutusi on toetatud euroopaliku tava järgi

Prindi see artikkel
3. veebruar 2010

EstoniaTeaterKultuuriministeerium peab põhjendatuks kontsert- ja etendusasutuste toetamist nii ministeeriumi, hasartmängumaksunõukogu kui kultuurkapitali kaudu, sest rahastamisallikate paljusus tagab eesti rahvuse ja kultuuri säilimise seisukohast oluliste projektide teostumise.

Kultuuriministeeriumi asekantsler kaunite kunstide alal Piret Lindpere sõnul on mitmepoolne rahastamine Euroopa kultuuri demokraatlik tava ja erinevate rahastajate olemasolu tagab süsteemi tugevuse. “Erinevatest allikatest eraldatud toetused katavad erinevaid kulusid, seega dubleerimist ei toimu,” kinnitas Lindpere.

Kultuuriministeerium on alates 2003. aastast oluliselt täiustanud toetuste eraldamise süsteemi – nii toetuste taotluste, kui aruannete vorme, lõpetades sanktsioonidega, mida saab rakendada kohustuste rikkumisel.

Samuti on kultuuriministeerium täiendamas etendusasutuste seadust, et täpsustada rahastamise aluseid veelgi. Asekantsler Lindpere sõnul kogutakse praegu huvitatud osapoolte seisukohti muudatuste läbiviimiseks, pärast analüüsi saab töögrupp pakkuda välja võimalikke variante seaduse muutmiseks ning kindlasti on Riigikontrolli märkused sellele materjalile väärtuslikuks täienduseks.

Lindpere sõnul järgitakse toetuste eraldamise komisjonides rangelt korruptsioonivastases seaduses sätestatud põhimõtteid, et vältidatoetusotsuse või -ettepaneku tegijate puhul huvide konflikti ja seni ei ole korruptsioonijuhtumeid tuvastatud. Kultuuriministeeriumile teadaolevalt on seda põhimõtet järgitud otsuste tegemisel ka Eesti Kultuurkapitali kõigis sihtkapitalides.

Vaata lisaks: Kultuuriministeeriumi vastus Riigikontrollile

Allikas: Kultuuriministeeriumi 03.02.2010 pressiteade