Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Koguneb prokuröride üldkogu

Koguneb prokuröride üldkogu

Prindi see artikkel
5. märts 2010

Peaprokurör Norman Aas

Peaprokurör Norman Aas

Täna, 5. märtsil kell 13.00 koguneb Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses prokuröride üldkogu. Ülevaate prokuratuuri tööst 2009. aastal esitavad riigi peaprokurör Norman Aas ja justiitsminister Rein Lang.

Seekordne üldkogu keskendub peamiselt prokuratuuri rollile õigusriigis ja prokuröride sõltumatuse tagamise garantiidele. Kavas on arutleda selle üle, kas lisaks prokuröri menetluslikule sõltumatusele oleks vajalik ka prokuratuuri kui institutsiooni formaalselt suurem sõltumatus täitevvõimust, et nii vähendada asjakohatuid etteheiteid poliitilisest kallutatusest. Üldkogul on kavas panna hääletusele ka vastavasisuline ühisotsus.

Lisaks valitakse üldkogul liikmed prokuratuuri distsiplinaar- ja advokatuuri kutsesobivuskomisjoni.

Prokuröride üldkogu on kõigi prokuröride korraline koosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt kord aastas ja kus arutatakse prokuratuuri tegevuse ning prokuröriteenistuse küsimusi.

Allikas: Riigiprokuratuuri 04.03.2010 pressiteade