Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Erakonnad / Aivar Sõerd, Tarmo Mänd, Kaja Sepp: oleme otsustanud lahkuda Eestimaa Rahvaliidust

Aivar Sõerd, Tarmo Mänd, Kaja Sepp: oleme otsustanud lahkuda Eestimaa Rahvaliidust

Prindi see artikkel
12. märts 2010

Tarmo Mänd

Tarmo Mänd

Pöördumine

Meie erakonnast lahkumise on põhjustanud maailmavaatelised erimeelsused. Astusime Rahvaliitu ajal, mil erakonnal oli selge suund ja kindel roll Eesti riigi ülesehitamisel ja arendamisel ning tugev juhtimine, mille tulemusel suutis erakond kanda oma missiooni ja kaitsta oma valijate huve. Nüüd on olukord sootuks teistsugune. Tänasele Rahvaliidule on mõjunud laastavalt erakonnasisene suunamuutmise survestus. Riigikogu külastanud jõuluvana kingitud kompass oli siiski õigustatud – Rahvaliit on kaotanud selge orientatsiooni. Me ei pea õigeks teguviisi, kus poliitikud oma eesmärkide saavutamiseks püüavad muuta kogu erakonna seniseid vaateid ja väärtusi.

Rahvaliidu kongressil võetud hoiak ühendada jõud vasaktsentristlike erakondadega tähendab erakonna liikmetele sisuliselt valikut kahe suure poliitilise suuna vahel. Peame õigeks kuuluda sellele poolele, mis vastab meie maailmavaatele. Me ei saa nõustuda, et seni tsentrist paremal asetsev erakond muudetakse vasakpoolseks.

Majanduslanguse tingimustes tuleb igal erakonnal näha ühiskonda ja riiki tervikuna ning teha neidki otsuseid, mis esmapilgul laialdast toetust ei leia.

Meie otsus on pikalt kaalutletud – see sai alguse möödunud aasta kevadel, mil Rahvaliit otsustas mitte võtta valitsusvastutust. Oleme veendunud, et valitsusparteina oleksime koalitsioonis olnud toekas partner kriisist väljumisel ning suutnud seista oma valijate huvide eest. Valitsusse minek oli Rahvaliidu võimalus, millest loobumine oli suur viga. See tõi kaasa ka vähemusvalitsuse, mis on raske katsumus majanduskriisis olevale riigile. Rahvaliidu kuulumisel valitsusse oleks maaelanikkonna ja omavalitsustegelaste huvid paremini esindatud.

Selleks, et jääda truuks oma poliitilistele tõekspidamistele ja arusaamadele, tuleb meil lahkuda. Oleme otsustanud oma tegevust jätkata Reformierakonnas, et ka edaspidi saaksime osaleda jätkusuutliku riigi rahandus- ja eelarvepoliitika kujundamisel ning anda oma panus piirkondliku elu edendamisel ja omavalitsusvaldkonna arendamisel.

Aivar Sõerd, endine rahandusminister

Tarmo Mänd, Riigikogu liige

Kaja Sepp, endine Rahvaliidu Järvmaa maakonnaühenduse juht

12.03.2010