Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Kohus mõistis süüdi endise kohtuniku

Kohus mõistis süüdi endise kohtuniku

Prindi see artikkel
23. märts 2010

Jüri Sakkart (foto: ERR)

Jüri Sakkart (foto: ERR)

Pärnu Maakohus mõistis täna mitmetes kuritegudes süüdi Viru Maakohtu endise kohtuniku Jüri Sakkarti (52) ja karistas teda reaalse vangistusega.

Süüdistuse kohaselt said Sakkartile, kes oli Viru Maakohtu tööjaotuskava kohaselt määratud jälituslube väljaandvaks eeluurimiskohtunikuks, seoses tema ametiülesannete täitmisega teatavaks Maksu- ja Tolliameti poolt menetletava kriminaalasja kohtueelse menetluse ja selle raames teostatavate jälitustoimingute andmed. Eelmise aasta oktoobrist detsembrini andis ta nimetatud kriminaalasja raames kolmel korral välja jälitustoimingute load, mille sisust teavitas kolmandaid isikuid, mistõttu said jälitustoimingute faktist, vormist, viisist ja ajast teada ka need isikud, kelle suhtes toiminguid teostati. Samas olid nimetatud kohtuload tunnistatud piiratud tasemega riigisaladuseks. Vastutasuna teavitamise eest nõudis Sakkart altkäemaksu.

Riigisaladuseks oleva jälitusteabe avaldamise ning kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete avaldamisega kohtunikuna pani Sakkart toime ebaseaduslikud teod, mille eest nõustus vastu võtma 50000 krooni. Tema teod on kvalifitseeritud karistusseadustiku § 241 lg 1, § 294 lg 2 p 2 ja § 316-1 järgi.

Kokkuleppemenetluse sätteid kohaldades mõistis kohus Sakkartile liitkaristuseks kaks aastat ja kaheksa kuud vangistust. Karistuse kandmise alguseks loetakse tema kahtlustatavana kinnipidamise käesoleva aasta 3. veebruaril. Menetluskuludena tuleb Sakkartil tasuda sundraha 10.875 krooni.

Allikas: Pärnu Maakohtu 23.03.2010 pressiteade