Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Toompeal tähistatakse Eesti Ülemnõukogu oluliste otsuste 20. aastapäeva

Toompeal tähistatakse Eesti Ülemnõukogu oluliste otsuste 20. aastapäeva

Prindi see artikkel
30. märts 2010

PikkHermannTeisipäeval kell 13 toimub Toompeal Riigikogu istungisaalis Eesti riikliku iseseisvuse taastajate, 20. Augusti Klubi laiendatud koosolek, millega tähistatakse Eesti Ülemnõukogu töö alguse ning esimeste tähtsate otsuste vastuvõtmise 20. aastapäeva.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseis valiti 1990. aasta 18. märtsil 105-liikmelisena. Valitud liikmed kogunesid oma I istungjärgule 29. märtsil 1990. Tööperioodi vältel arvati Ülemnõukogu koosseisust välja 6 liiget, kellest kahe saadikuvolitused lõpetati nende omal soovil (Ülemnõukogu otsused 16.01.1991. a. L. Kaljuvee ja 17.10.1991. M. Titma kohta). Nelja NSVL relvajõududest valitud Ülemnõukogu liikme saadikuvolitused lõpetati lähtudes Eesti riikliku iseseisvuse taastunnustamisest.

30. märtsil 1990 võttis ülemnõukogu vastu esimesed tähtsad otsused “Eesti riiklikust staatusest” ning Eesti NSV Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi koostööst, mis said aluseks Eesti liikumisele iseseisvuse taastamisele.

Ülemnõukogu XII koosseisu viimane istungjärk toimus 14. septembril 1992. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 2 lõppesid Ülemnõukogu volitused 1992. aasta 20. septembril valitud Riigikogu valimistulemuste väljakuulutamisega.

Kahe ja poole aasta pikkust Ülemnõukogu tegevust iseloomustas kindlaeesmärgiline püüe luua seadusandlik baas omariikluse taastamiseks, võttes vastu selleks üle kuuesaja seadusandliku akti. Selle tegevuse tulemusel on Eesti Vabariigi Ülemnõukogul (aastatel 1990-1992) kindel koht Eesti Vabariigi seadusandlike kogude nimistus.

20. Augusti Klubi koosseisu kuuluvad need Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmed, kes hääletasid 20. augustil 1991 iseseisvuse taastamise otsuse poolt.

Klubi koosolekule on kutsutud Vabariigi President, Riigikogu esimees, peaminister, aga samuti Riigikogu komisjonide ja fraktsioonide juhid, ministrid. Kutse on saadetud ka tolleaegse Eesti Komitee juhtidele, sest paljuski oli riigi iseseisvuse taastamine sellisel teel võimalik vaid kahe organi ühise tegevuse tulemusena.

Kohal on Läti ja Leedu sõsarklubide juhid. Sõnavõtjate hulgas on Ülo Nugis, Arvo Junti ja Peet Kask, kusjuures kõne alla tuleb mitte ainult minevik, vaid ka tulevik.

Riigikogu hoones on avatud sel päeval ka fotonäitus selle perioodi sündmustest ja ülemnõukogu tegevusest.

Pärast koosolekut toimub lossi kohvikus 20. Augusti Klubi presidendi vastuvõtt.

Allikas: 20. Augusti Klubi 26.03.2010 pressiteade