Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Usk ja vaimsus / Kirikukalender / Täna on Esimene Ülestõusmispüha

Täna on Esimene Ülestõusmispüha

Prindi see artikkel
16. aprill 2017

ResurrectionÜlestõusmispühad on kirikuaasta kõige tähtsamad pühad. Kristus, kes oli löödud risti, surnud ja asetatud hauda, tõusis kolmandal päeval surnust üles.

Ülestõusmispüha andis juutlikule paasapühale uue sisu. Nagu Vanas Testamendis Mooses valitud rahva läbi Punase mere vabadusse viis, nii tõi Kristus oma surma ja ülestõusmise läbi inimkonnale igavese õndsuse. Nagu vanatestamentlik paasatalle ohverdamine ja ohvrisöömaaeg tegi iga valitud rahva liikme Moosese poolt Jumalaga tehtud lepingu osanikuks, nii annab osalemine Kristuse surma ja ülestõusmise müsteeriumides Pühas Armulauas tõelise uustestamentliku ohvri näol meile kõigile igavese õndsuse tagatise, kui sellest oma eluks järeldused teeme ja täidame kõik, mida meie Jumalast valgustatud südametunnistus nõuab.

Ülestõusmispüha rõõmusõnum Püha Markuse järgi:

1 Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ema Maarja ja Saloome lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma.

2 Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde.

3 Ja nad ütlesid üksteisele: “Kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära?”

4 Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud. Aga see oli väga suur.

5 Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit, riietatud pikka valgesse kuube. Ja neil hakkas hirm.

6 Aga nooruk ütles neile: “Ärge kartke! Te otsite ristilöödud Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi!

7 Kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele: Ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles.”

8 Ja nad tulid välja ja põgenesid hauakambri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid.

Allikad: www.piibel.net; www.neitsimaarja.ee; www.piritaklooster.ee