Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Terved eluviisid / Tervis / Maailma tervisepäeval pööratakse tähelepanu linnastumisele ja tervisele

Maailma tervisepäeval pööratakse tähelepanu linnastumisele ja tervisele

Prindi see artikkel
7. aprill 2010

Lapsed2Tänasel maailma tervisepäeval, mis keskendub linnastumisele ja tervisele, kutsub Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kõiki linnu tervisesse panustama.

Linn elukeskkonnana omab olulist rolli inimese tervisele, näiteks liiklustihedus, rohealade olemasolu, liikumisharrastuse võimalused eakast väikelapseni ja erivajadustega inimestele. Ehk kõik eluvaldkonnad – linnaplaneerimine, jäätmemajandus, turvalisus, ettevõtlus, kultuur, haridus, vaba aja veetmise võimalused jne – on olulised tervise mõjutajad. “Pea kõik otsused, mida meie linna-vallajuhid teevad, mõjutavad elanike tervist, olgu otsuseks kergliiklustee rajamine, müügimaksu kehtestamine või sellest erandite tegemine,” ütles Tervise Arengu Instituudi direktor Maris Jesse.

Eestis alustati 2009. aastal kohalike omavalitsuste ja maakondade terviseprofiilide koostamist ning tänaseks on valminud ligi 50 terviseprofiili, mis toetavad elanike heaolu parandamist ning paremat tervist. Terviseprofiili koostamine on üks maailmas kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade piirkonna rahvastiku terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Terviseprofiili abil saab määratleda paikkonna peamised probleemid ja sekkumist nõudvad tegevused kõikide eluvaldkondade lõikes.

“2010. aasta maailma tervisepäeva eesmärgiks on tõsta teadlikkust linnastumisest ja selle mõjust tervisele. Linnastumise tulemusena oleme üha enam mõjutatud õhusaastest, mürast, vähesest füüsilisest aktiivsusest ja ebatervislikust toitumisest. Loodan, et koostatavad terviseprofiilid ei jää lihtsalt dokumentideks, vaid nende abiga kujundatakse meid ümbritsev elukeskkond tervist toetavaks,” ütles Jarno Habicht, WHO esindaja Eestis.

Märtsi lõpu seisuga on 32 linnast terviseprofiil olemas kümnel: Haapsalu, Kuressaare, Mõisaküla, Tartu, Valga, Põlva, Jõgeva, Pärnu, Paide ja Kiviõli ning mitmetel on see peagi valmimas. Samuti on terviseprofiil olemas kõigil maakondadel ja paarikümnel vallal.

Euroopa Sotsiaalfondi toel on Tervise Arengu Instituut 2009. aastast pakkunud koolitusi, abistavaid juhendmaterjale ja nõustamist kohalikele omavalitsusetele terviseprofiilide koostamiseks. Terviseprofiil on jätkusuutliku planeerimise oluliseks nurgakiviks paikkonna tasandil ning sellest on vajalik edasi liikuda. Tänavu augustis avaneb Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor, kust kohalikud omavalitsused ja maavalitsused saavad taotleda toetust terviseprofiilis väljatoodud tegevuste elluviimiseks.

Maailma tervisepäeva tähistatakse igal aastal 7. aprillil, mis on WHO põhikirja kinnitamise tähtpäev. Alates 1950. aastast on see päev pühendatud mõnele rahvusvaheliselt olulisele rahvatervise teemale. Vaata ka: www.who.int/world-health-day/en/

Allikas: Tervise Arengu Instituudi 06.04.2010 pressiteade