Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / “24h noortega” toob atraktiivsel moel kokku noored ja otsustajad

“24h noortega” toob atraktiivsel moel kokku noored ja otsustajad

Prindi see artikkel
8. aprill 2010

Viljandimaa noortekogu (foto: noortekogu koduleht)

Viljandimaa noortekogu (foto: noortekogu koduleht)

Reedest laupäevani antakse avalöök Viljandi maavalitsuse ja Viljandimaa noortekogu poolt läbi viidavale pikaajalisele rahvusvahelisele noorte osaluse projektile, kui Raudna põhikooli uues spordihoones leiab aset üritus “24h noortega”.

Projekti avaürituse eesmärk on tuua atraktiivsel moel kokku Viljandimaa valdade ja linnad noored, otsustajad ja noortega töötavad spetsialistid ning luua sobiv keskkond noorte kaasamisvõimaluste üle arutlemiseks.

Viljandi maavalitsuse noorsootöö peaspetsialisti Riina Tootsi sõnul sai projekt ellu kutsutud soovist parandada Viljandimaa noorte ligipääsu neid puudutavate otsuste tegemisele ja kodukoha arengus kaasarääkimisele. “Kodanikuharidus saab alguse kodust, kuid väga suurt rolli selle juures mängivad ka kool ja omavalitsus, pakkudes võimalusi vajalikke teadmisi omandada ning neid ka praktikas rakendada,” selgitab Tootsi, miks tahetakse kokku tuua erinevad sihtgrupid.

Ettevõtmist aitavad läbi viia koolitaja Aivar Haller, loovustreener Harald Lepisk ning eesti esimese tänavatantsukooli juht ja ellukutsuja Joel Juht. Avasõnad ütlevad Viljandi maavanem Lembit Kruuse, Viljandimaa noortekogu liige Meeli Kõll ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees Ene Saar.

Üritus “24h noortega” algab reedel, 9. aprillil kell 15.00 ja lõpeb laupäeval, 10. aprillil kell 15.00. Buss Viljandist Raudna põhikooli väljub reedel Vabaduse platsilt kell 14.30 ja 14.50 ning tagasi Viljandisse Raudna põhikooli juurest laupäeval kell 15.

Üritusele oodatakse Viljandimaa noori alates 12. eluaastast. Osalusprojekti juhi Siiri Liiva jutu järgi on selline vanuse piirmäär valitud seetõttu, et 12-aastaselt hakkab noor tundma huvi erinevate osalusvõimaluste vastu enda ümber. “Kui siis noore kaasarääkimis- ja osalushuvile siis tähelepanu ei pöörata, siis 14–15-aastast noort on juba raske kaasata,” räägib Liiva.

Ürituse esimesel päeval räägib koolitaja Aivar Haller koostöö tegemise vajadustest ja sellest, miks koostöö on efektiivsem kui konkurents. Samuti on kavas erinevad noorte osaluse teemaga seotud töötoad ning õhtul viib Joel Juht läbi kahetunnise tantsukooli, kus on võimalik õppida erinevaid tantsustiile. Teisel päeval arutelud jätkuvad ning nendes vaadeldakse noorte kaasamise kasutegureid, hea osaluse profiili ja otsitakse võimalusi, kuidas seda hinnata.

Osalusprojekti avaürituse üks läbiviijatest, loovustreener Harald Lepisk ütleb, et elult saavad kõige rohkem need inimesed, kes ise teevad – osalevad. “See uudse formaadiga sündmus aitab Viljandimaa noortel tutvuda uute inimestega ja koostegevuse kaudu saada selgust, kuidas ise ette võtta ja kaasa lüüa,” rõhutab Lepisk ürituse ainulaadsust.

Viljandimaa noortele ja otsustajatele suunatud üritus on esimene ettevõtmine poolteist aastat kestvas noorte demokraatiaprojektis “Eesti ja Läti noored hüppavad koos otsustajatega osalusmetroo peale.” Avaüritusele järgnevad noorte ja otsustajate ümarlauad ning debatid kõigis Viljandimaa omavalitsustes.

Viljandi maavanema Lembit Kruuse sõnul on antud projekti puhul tegemist hea ideega, kuidas suunata noori senisest rohkem ja neile sobivamal viisil kohalikul tasandil ja laiemaltki otsustamise juurde. “Ootame ja loodame seda, et noorte suurem kaasamine omavalitsuste otsustusprotsessi annab jõudu ja tuge juurde omavalitsustele. Mida tugevamad on aga omavalitsused, seda tugevam on maakond tervikuna,” on maavanem öelnud, pidades ühtlasi oluliseks projekti rahvusvahelist mõõdet.

Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu noorte kodanikuhariduse programmi Euroopa Noored toetusel.

Vaata ka: noorteosalus.edicypages.com/24h-noortega

Allikas: Viljandi Maavalitsuse 07.04.2010 pressiteade