Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Erakonnad / Rohelised: lapsi tuleb kaitsta nii vaesuse kui vägivalla eest

Rohelised: lapsi tuleb kaitsta nii vaesuse kui vägivalla eest

Prindi see artikkel
8. aprill 2010

MarekStrandbergTäna esitas Erakond Eestimaa Rohelised (EER) parlamendifraktsioon Riigikogu menetlusse eelnõu karistusseadustiku §-de 145 ja 146 muutmiseks, mille eesmärgiks on täisealise isiku poolt lapseealisega suguühenduse ning lapseealisega sugulise kire rahuldamise osas lapseealise vanuse määra tõstmine kuueteist aastani.

„Lapsed vajavad kaitset ebatervete huvidega, teismeliseeas laste vähese seksuaalteadlikkusega manipuleerivate täiskasvanute eest,“ selgitas EER fraktsiooni aseesimees Marek Strandberg (fotol).

„Praegu kehtiv vanuse alampiir 14 aastat ei arvesta selles eas lapse vähese sotsiaalse küpsusega käitumiseks ja otsustamiseks seksuaalteadlikust nõudvates olukordades. Ka mitmed kodanikeühendused peavad vajalikuks vanuse alampiiri tõstmist juhtudel, mis puudutavad suguühendust lapseealisega või suguealisega täisealise isiku poolt,“ rääkis Strandberg.

Eelnõus on välja toodud, et lastekaitse seaduse kohaselt peab laps olema kaitstud igasuguse seksuaalse ärakasutamise eest, sealhulgas on keelatud täiskasvanu poolt lapse ahvatlemine seksuaaltegevusse, lapse kasutamine prostituudina ja lapse kasutamine pornograafilistel eesmärkidel. Lastekaitse seaduse tähenduses loetakse lasteks kõik alla 18-aastased inimesed. Ka ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artiklis 34 on sätestatud, et konventsiooni osalisriigid kohustuvad kaitsma last igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest. Selleks võtavad osalisriigid tarvitusele vastavad riiklikud, kahe- ja mitmepoolsed abinõud vältimaks lapse ahvatlemist või sundimist osalema ükskõik millises ebaseaduslikus seksuaaltegevuses, lapse kasutamist prostituudina või mõnel muul ebaseaduslikul seksuaalsel eesmärgil, laste kasutamist pornograafilistes etendustes ja materjalides.

Laste seksuaalne ärakasutamine pole Eestiski harv nähtus. 14aastane vanusepiir on selgelt liiga madal luues olukorra loomult seksuaalsete kuritarvituste seaduslikuks legaliseerimiseks. Asjaolu, et alaealiste kriminaalvastutus algab 14. eluaastast ei saa aga olla aluseks, et väita, et ka 14. eluaastast algab vastutus, mis on seotud täiskasvanuga tekkida võivas seksuaalses suhtes.

Eestimaa Rohelised on veendunud, et lapseea vanuse määra tõstmine käesolevas eelnõus märgitud paragrahvides võimaldab paremini kaitsta laste huve ning tagada lastekaitseseaduses jt rahvusvahelistes õigusaktides sätestatud kohustus kaitsta last seksuaalse ekspluateerimise ja ärakasutamise eest.

Allikas: Erakonna Eestimaa Rohelised 08.04.2010 pressiteade