Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Erakonnad / Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Rahvaliit võtsid suuna ühinemisele

Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Rahvaliit võtsid suuna ühinemisele

Prindi see artikkel
12. aprill 2010

Jüri Pihl (foto: pihl.ee)

Jüri Pihl (foto: pihl.ee)

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eestimaa Rahvaliidu juhid kinnitasid täna allkirjastatud ühiste kavatsuste deklaratsioonis, et erakonnad alustavad ühinemiskõnelusi eesmärgiga tugevdada hoolivate ja tasakaalustatud arengut väärtustavate jõudude positsioone Eesti poliitikas.

“Eesti vajab tugevat poliitilist jõudu, kes suudab ületada lõhe riigi ja inimeste vahel ning pakkuda alternatiivi nii primitiivsele parempoolsusele kui ka rahva pettumusele ja kibestumisele apelleerivatele populistidele. Eesti vajab tarka, kaasaegset ja tasakaalustatud poliitikat,” seisab deklaratsioonis, millele kirjutasid täna Teaduste Akadeemia saalis alla Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jüri Pihl ja Eestimaa Rahvaliidu esimees Karel Rüütli.

Jüri Pihli sõnul on Eesti ühiskonnas tekkinud selge vajadus kolmanda tugeva poliitilise jõu järele. “Usun, et suudame pakkuda valijatele arvestatavat alternatiivi, kui me oma jõud ühendame,” märkis Pihl.

Karel Rüütli väitel on kahe erakonna seisukohtade ühisosa paljudes poliitikavaldkondades suur. “Leiame, et peale Riigikogu valimisi vajab Eesti eestimeelset, hoolivat ja arukat jõudu, kes suudaks Eesti riigivalitsemisesse tuua kvalitatiivse muutuse. Ühendades teineteise pädevused ning esindatuse nii linnades kui maal, suudame ühise tugeva poliitilise jõuna pakkuda lahendusi Eesti arengu võtmeprobleemidele,” lisas Rüütli.

Kavatsuste deklaratsioon Eestimaa Rahvaliidu ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ühise tegevuse kohta

Käesolevat protokolli allkirjastades deklareerime Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eestimaa Rahvaliidu juhtidena vajadust muuta Eesti poliitika hoolivaks, regionaalselt tasakaalustatuks ja inimestele mõistetavaks.

Eesti arengumudel on alates taasiseseisvumisest lähtunud ekslikust eeldusest, et makromajanduslik edu jõuab iseenesest igaühe õuele ning kiire majanduskasv tagab sotsiaalse turvalisuse ilma riikliku läbimõeldud sotsiaal- ja regionaalpoliitikata.

Statistilisele edule keskendunud majanduspoliitika on pakkunud kiireid kasvuperioode ja võimaldanud paljudel inimestel nautida kõrgemat elustandardit. Samas on valitsejate usk, et makromajanduslik edu asendab vastutustundlikku sotsiaal-, haridus- ja regionaalpoliitikat, viinud meid silmitsi olukorraga, kus Eesti inimeste keskmine eluiga jääb arenenud riikidest kaugele maha, kümned tuhanded lapsed elavad vaesusriskis ning suurt osa Eestist ähvardab ääremaastumine. Süvenevad lõhed erinevate ühiskonnagruppide vahel ja kasvav kihistumine tingivad inimeste võõrandumise riigist ning ohustavad pikemas perspektiivis Eesti rahva edasikestmist.

Eesti vajab tugevat poliitilist jõudu, kes suudab ületada lõhe riigi ja inimeste vahel ning pakkuda alternatiivi nii primitiivsele parempoolsusele kui ka rahva pettumusele ja kibestumisele apelleerivatele populistidele. Eesti vajab tarka, kaasaegset ja tasakaalustatud poliitikat.

Me ei arva, et tarka ja vastutustundlikku sotsiaal-, haridus-, tööhõive- ja regionaalpoliitikat saab hakata teostama alles siis, kui Eesti on jõudnud Euroopa rikkamate hulka. Vastupidi – üksnes iga inimese ja kõigi piirkondade vajadusi arvestava poliitika sihikindel järgmine võimaldab meil üldse pürgida arenenud heaoluriikide sekka.

Selleks, et tugevdada inimkesksete ja tasakaalustud arengut väärtustavate jõudude positsiooni Eesti poliitilisel kaardil ning tuua Eesti poliitikasse kvalitatiivne pööre, lepivad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eestimaa Rahvaliit kokku alljärgnevas:

1. Erakonnad deklareerivad ühishuvide nimel head tahet kokkuleppe saavutamiseks.

2. Erakonnad alustavad kõnelusi, et jõuda erakondade ühinemiseni ja osaleda 2011. aasta Riigikogu valimistel ühise nimekirjaga.

3. Ühinemise korral on erakond Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei liige.

4. Kuni ühinemisprotsessi lõpuni töötavad Eestimaa Rahvaliidu ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhtorganid kooskõlastatult.

5. Moodustatakse ühised töögrupid nii ühinemistingimuste, valimisprogrammi kui ka valimisnimekirjade koostamiseks. Ühinemisleping esitatakse erakondade volikogudele kinnitamiseks hiljemalt 10. maiks 2010. aastal.

6. Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitab Rahvaliidule ettepaneku ühinemiseks. Ettepaneku vastuvõtmisel viiakse ühinemine läbi hiljemalt 2011. aasta märtsiks. Enne ühinemise lõpuleviimist korrastatakse erakondade liikmearvestus. Ühinemist toetavad Rahvaliidu liikmed loetakse ühinenud erakonna liikmeks.

7. Erakonna valimisnimekirjad ja valimisprogramm 2011. aasta Riigikogu valimisteks kiidetakse heaks ühisel valimiskonverentsil.

Allkirjastatud Tallinnas, 12. aprillil 2010. aastal

Karel Rüütli

Eestimaa Rahvaliidu esimees

Jüri Pihl

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees

Allikas: SDE ja ERLi 12.04.2010 pressiteade