Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Riigikogu / Neljapäeval toimub Riigikogus inimarengu aruande arutelu

Neljapäeval toimub Riigikogus inimarengu aruande arutelu

Prindi see artikkel
22. aprill 2010

EveKortsVoidutooNeljapäeval, 22. aprillil käsitleb Riigikogu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti Inimarengu Aruannet 2009.

Eesti Koostöö Kogu esitletud aruande keskseks fookuseks on meie inimeste elukeskkond ja ühiskonna kvaliteet. Aruande koostanud teadlaste arvates annab regioonide negatiivne rändesaldo sealsele elu- ja töökeskkonnale tõsiseltvõetava hinnangu. Keskkonnast tingitud suur ebavõrdsus ja ühiskonna arengus valdav tardumus vajab tähelepanu ning muutusi. Ettekandega esinevad ja Riigikogu liikmete küsimustele vastavad aruande peatoimetaja, Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin, EIA toimetaja, Geomedia juht Rivo Noorkõiv ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde. Esitlusest teeb erisaate ETV, mis on eetris neljapäeva õhtul.

Värskes inimarengu aruandes annavad tunnustatud teadlased oma hinnangu ühiskonnaelus toimuvale, keskendudes seekord meie inimeste elukeskkonnale ja ühiskonna kvaliteedile. Eesti muutuv eluolu on taas käsitletud nii globaalselt kui kohaliku tasandi kontekstis. Prognoosides kriisi mõju inimarengu näitajatele ja lahates meie regionaalarengut, pakutakse ka lahendusi, kuidas Eesti võiks majanduskriisist väljuda. Värske aruanne analüüsib eestimaalaste tööelus ja väärtushinnangutes toimunud muutusi, mis viitavad Eesti elanikkonna toimetulekuväärtuste asendumisele eneseväljendamisega seotud väärtustega. Erinevalt varasematest aruannetest on uudse vaatenurgana käsitletud looduskeskkonna rolli ja inimarengu piirkondlikke ning soolisi iseärasusi.

Eesti Koostöö Kogu 2009 kuue mahuka peatüki toimetajateks ja autoriteks on 36 tunnustatud Eesti ühiskonna- ja majandusteadlast ning eksperti Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Tuleviku Uuringute Instituudist, Säästva Eesti Instituudist, poliitikauuringute keskusest Praxis, konsultatsiooni- ja koolituskeskusest Geomedia, Arengufondist ja uuringufirmast SaarPoll.

Allikas: Riigikogu pressitalituse 21.04.2010 pressiteade