Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Terved eluviisid / Karskus / Viiendik Eesti elanikest pole aasta jooksul napsi võtnud

Viiendik Eesti elanikest pole aasta jooksul napsi võtnud

Prindi see artikkel
22. aprill 2010

Foto: www.budampex.eu

Foto: www.budampex.eu

Ligi viiendik Eesti elanikest, kel vanust 15 ja enam aastat, pole viimase aasta jooksul alkoholi pruukinud, selgub Eurobaromeetri uuringust.

Küsimusele, kas ta on viimase 12 kuu jooksul tarvitanud alkohoolseid jooke, vastas Eestis eitavalt 18 protsenti küsitletud inimestest. EL-i keskmine oli 24 protsenti.

Kõige karskemad on Portugali (küsimusele vastas eitavalt 42 protsenti), Itaalia (39 protsenti) ja Ungari (35 protsenti) elanikud. Kõige vähem oli sellele küsimusele eitavalt vastajaid Taanis (seitse protsenti), Rootsis (10 protsenti) ja Hollandis (12 protsenti).

Eesti lähinaabritest väitis 18 protsenti soomlastest, 15 protsenti leedulastest ja 13 protsenti lätlastest, et nad pole viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarvitanud.

Neist Eesti elanikest, kes on viimase 30 päeva jooksul alkoholi tarvitanud, teeb seda neli protsenti iga päev, kolm protsenti 4-5 korda nädalas, 12 protsenti 2-3 korda nädalas, 31 protsenti 2-3 korda kuus ning 21 protsenti kord kuus.

Neist, kes on kuu aja jooksul alkoholi tarvitanud, on igapäevaseid napsitajaid kõige rohkem Portugalis (43 protsenti), Itaalias (25 protsenti) ja Hispaanias (23 protsenti). Soome vastav näitaja on kolm ja Lätil kaks protsenti. Leedulastest, rootslastest ja poolakatest tarvitab iga päev alkoholi vaid üks protsent alkoholi tarbinud vastanutest.

Viimase kuu jooksul alkoholi tarbinutest on kord nädalas napsitajaid kõige rohkem ehk 36 protsenti Iirimaal ja Maltal ning kõge vähem Itaalias ja Portugalis, vastavalt 19 ja 15 protsenti. Soomlaste vastav näitaja on 30, rootslastel 31, lätlastel 22 ja leedulastel 24 protsenti.

Leedus oli viimase kuu jooksul alkoholi tarbinutest kõige rohkem neid, kes võtsid napsu korra kuus (34 protsenti), mis oli ka EL-i kõige kõrgem näitaja. Lätlastest oli sellised alkoholipruukijaid 31 protsenti ning Soomes 14 protsenti.

Küsitlus viidi läbi 15-aastaste ja vanemate seas. Eestis küsitleti 1011 inimest.

Allikas: BNS, 21.04.2010