Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Tallinna kodanikeühenduste uut rahastamiskorda tuleb avalikult arutada

Tallinna kodanikeühenduste uut rahastamiskorda tuleb avalikult arutada

Prindi see artikkel
20. aprill 2010

Urmo Kübar

Urmo Kübar

Täna esmakordselt kogunenud Tallinna kodanikeühenduste ümarlaud tegi linnavalitsusele esimese ettepaneku – võtta aeg maha mittetulundustegevuse uue toetuskorra kinnitamisel ja arutada eelnõu läbi ka ühenduste endiga.

Tallinna linnavalitsus saatis eelmisel nädalal volikogule eelnõu määruse muutmiseks, mis sätestab linnaeelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise. Ümarlauale kogunenud sadakonnast pealinna kodanikuaktivistist oli korra muutmisplaanist kuulnud vaid kaks, kaasa rääkida polnud saanud ükski. Eelnõu seletuskirja põhjal oligi dokument esitatud kooskõlastamiseks vaid linnaosavalitsustele ja -ametitele. Ümarlaud tegi linnavõimule ettepaneku võtta eelnõule arvamuste kogumiseks vähemalt üks kuu, et asjassepuutuvad jõuaks sellega tutvuda ja ettepanekuid esitada.

“Eelnõu näeb ette reeglite karmistamist näiteks taotlus- ja aruandlusnõuete osas ning kehtestab kõigile toetustele vähemalt 10-protsendilise omafinantseeringu,” ütles kodanikeühenduste liidu EMSL juhataja Urmo Kübar. “Need plaanid ei pruugi olla halvad, aga tuleb eelnevalt läbi arutada ka nendega, kes toetusi linnas vajalikke tegevuste läbiviimiseks kasutavad.”

Esimesel kohtumisel tutvustasid ühenduste esindajad linnavolikogu komisjonides ka oma esimese viie kuu kogemusi. “Komisjonidel ei tundu praegu väga palju võimu olema, ja seda olulisem on, et kodanike ja nende ühenduste kaasamine linnavõimude tehtavatesse otsustesse peab toimuma otse ja pidevalt, et poliitikad ei kujuneks ülalt alla,” märkis Uue Maailma Seltsi esindaja Madle Lippus, kes ise on kuulunud linnavolikogu tarbijakaitsekomisjoni. Samuti arutati olulisemaid teemasid suhetes linnavalitsusega nagu kaasamine, rahastamine, avalike teenuste lepinguline üleandmine ja ühenduste ruumide küsimus.

Tallinna ühenduste võrgustik loodi aktiivsete linnakodanike tihedamaks omavaheliseks koostööks, aga ka abistamaks kodanikeühendusi suhetes linnavõimuga. Võrgustik hakkab tegelema kodanikeühenduste liidu EMSL juures, kes on koos Tallinna asumiseltsidega ka võrgustiku ellukutsuja. Võrgustikuga on oodatud liituma kõik kodanikeühendused, nii asumiseltsid kui ka valdkondlikud organisatsioonid, kelle (üheks) tegevuspiirkonnaks on Tallinn.

Allikas: EMSLi ja Uue Maailma Seltsi 20.04.2010 pressiteade