Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Valitsus / Valitsus kiitis heaks rahvastikupoliitika alused

Valitsus kiitis heaks rahvastikupoliitika alused

Prindi see artikkel
30. aprill 2009

Foto: valitsuse veebileht

Foto: valitsuse veebileht

Valitsus kiitis täna, 30. aprillil heaks Eesti rahvastikupoliitika alused aastateks 2009-2013, teatas Rahvastikuministri büroo. Dokument sõnastab Eesti rahvastikupoliitika põhimõtted järgnevateks aastateks ning toob välja Eesti rahvastikupoliitika eesmärgid ja peamised tegevused nende eesmärkide saavutamisel.

„Mul on heameel, et valitsus on kokku leppinud põhimõtetes, millest lähtudes Eesti rahvastikupoliitikat teostatakse. Eesti rahvastikupoliitika üldeesmärgiks on hea elukvaliteedi ja turvalise elukeskkonna saavutamine, mis lubab kindlustada Eesti rahvastiku jätkusuutliku arengu. Selle eesmärgi saavutamiseks on vajalik teha teadlikke otsuseid nii
peredepoliitikas, tervise kui rände suunamisel. Näiteks 2007. aastal sündis Eestis keskmiselt 1,64 last naise kohta, samas kui uuringud näitavad, et Eesti pered sooviksid endale keskmiselt kahte last. Suur vahe tegeliku käitumise ning soovitud laste arvu vahel viitab aga sündimust takistavatele teguritele. Kuigi oodatav eluiga on viimastel aastatel
tõusnud, ei saa Eesti elanikkonna terviseseisundit ja -käitumist pidada sugugi rahuldavaks,” ütles minister Urve Palo.

Rahvastikupoliitika aluste dokumendi kohaselt on Eesti laste- ja perepoliitika peamiseks eesmärgiks lastega peredele turvalisuse tagamine, mis võimaldab realiseerida soovitud laste sündi, ning lastele ja noortele turvalise kasvukeskkonna tagamine. Võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega on Eesti elanike keskmine oodatav eluiga tunduvalt lühem, eriti meeste puhul. 2006. aastal oli Eesti meeste ja naiste keskmine eluiga vastavalt 67,4 ja 78,5 aastat, tervena elatud eluaastad aga vaid 50 ja 54 aastat. Eesti tervisepoliitika üldine eesmärk on inimeste eluea, sealjuures eriti just tervena elatud eluea pikendamine.

Rändepoliitika peamine eesmärk on Eestile vajaliku demograafilise ja majandusliku jätkusuutlikkuse kindlustamine ning kõigi Eestis elavate inimeste konfliktideta kooseksisteerimine. Eesti rändepoliitika kujundamisel on olulisemateks põhimõteteks mõõduka immigratsioonipoliitika jätkamine, edukas lõimumisprotsess ja Eesti päritolu inimeste tagasipöördumise toetamine Eestisse.

Eesti rahvastikupoliitika alused 2009-2013 valmis Rahvastikuministri büroo juhtimisel koostöös teiste ministeeriumite, teadlaste ning mittetulundussektoriga.