Uus Eesti

Teema: Eesti, Erakonnad, Uudised

Sihtasutus Unitas jagas Euroopa Mälu ja Leppimise auhindu

Meelis Niinepuu, Mart Laar ja Carl Bildt (foto: Annika Haas / Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus)

Meelis Niinepuu, Mart Laar ja Carl Bildt (foto: Annika Haas / Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus)

Sihtasutus UNITAS jagas Mart Laari juubelisessiooni raames Euroopa Mälu ja Leppimise auhindu.

Juubelisessioonist võtsid osa Vabariigi President ning Riigikogu esimees, välisriikide esindajad.

Tunnustust jagati esmakordselt ning selle saajateks on eraisikud või organisatsioonid, kes on andnud olulise panuse totalitarismi läbi lõhestatud riikide moraalsele ühinemisele ning lepitamisele.

Auhinna pälvisid Euroopa Parlament, Carl Bildt ning Dmitri Medvedev.

„Carl Bildt on oma peaministri ning välisministri karjääri jooksul olnud väsimatu sillaehitaja ning ühendaja Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. Ühtlasi on tegemist inimesega, kes algusest peale on mõistnud, et erinevate režiimide poolt põhjustatud kannatustele ei ole olemas monopoli ja ükskõik milliste totalitalistrike režiimide kuritegude ravimiks on lepitus,” ütles sihtasutuse asutajaliige Mart Laar auhinda üle andes.

Euroopa Parlament sai tunnustuse 2. aprillil 2009 vastuvõetud resolutsiooni eest „Euroopa südametunnistus ja totalitarism”, millega mõisteti hukka kõikide totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide poolt toime pandud inimsusevastased kuriteod. Ühtlasi kuulutas Euroopa Parlament selle resolutsiooniga 23. augusti üleeuroopaliseks kõikide totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide ohvrite mälestamise päevaks.

Kolmanda samanimelise auhinna saajaks on Venemaa president Dmitry Medvedev.

„President Medvedevi eitav suhtumine stalinismi heroiseerimisse ning lepituse otsimine Katõnis on lootusrikas ning leppimiseni viiv peatükk Euroopa ajaloos. Me loodame, et president Medvedev on aluse pannud moraalsele ühinemisele, milles pühitsetakse nii 20. sajandi võidud kui ka kaotused,” ütles sihtasutuse asutajaliige Meelis Niinepuu.

Sihtasutus UNITAS on mittetulunduslik organisatsioon, mille missiooniks on totalitaristlike režiimide poolt lõhestatud ühiskondade lepitamine.

Allikas: IRLi 23.04.2010 pressiteade


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/30714

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.