Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Majandus / Euro tulek / Eurole ülemineku asjatundjate komisjon arutas hindade kahes vääringus kuvamist

Eurole ülemineku asjatundjate komisjon arutas hindade kahes vääringus kuvamist

Prindi see artikkel
28. aprill 2010

EurodRahandusministeeriumis 28. aprillil kogunenud eurole ülemineku asjatundjate komisjon sai ülevaate ettevalmistuste käigust, ühtlasi täpsustati hindade ja tasude kahes vääringus avaldamise nõudeid.

Kehtiva eurole ülemineku plaani järgi toimub hindade kahes vääringus näitamine aasta jooksul – alates 1. juulist 2010 kuni 30. juunini 2011. Nõue hakkab kehtima kõikidele kauplejatele sõltumata nende õiguslikust vormist, sh ka avalikus sektoris.

Asjatundjate komisjoni esimees Tea Varraku sõnul täpsustab eurole ülemineku plaan oluliselt eurole ülemineku seaduses toodud üldiseid põhimõtteid. “Näiteks aasta jooksul hindade nii kroonides kui eurodes näitamine on oluline abivahend nii elanikkonna uue vääringuga harjutamiseks kui ka põhjendamatu hinnatõusu ära hoidmiseks,” sõnas Varrak.

Teise olulisema teemana arutati eurokommunikatsiooni ning euro kasutuselevõtu praktilistest aspektidest teavitamist. Olulisim infokanal, kuhu on koondatud kõik juhendmaterjalid, taustainfo ning ametlikud dokumendid, on ametlik euroveeb (euro.eesti.ee). Lisaks on valmimas ettevõtetele mõeldud teatmik eesti ja vene keeles ning toimuvad konverentsid ja seminarid kõigis maakondades. Selleks, et jõuda kõigi erineva infovajadusega sihtgruppideni, kasutatakse erinevaid kanaleid alates otsepostitusest ning lõpetades telereklaamidega.

Euro kasutuselevõtuks vajalike Maastrichti kriteeriumite täitmist hindavad praegu nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Keskpank, kes avaldavad oma raportid 12. mail. Tea Varraku sõnul tõdeti eurole ülemineku asjatundjate komisjonis, et tehniliste ettevalmistustega ei ole paljudes valdkondades ametlike otsuste saabumiseni võimalik oodata. „Näiteks oleme juba pööranud suurt tähelepanu riigiasutuste infosüsteemide õigeaegsele valmisolekule ning edaspidi soovime tihedamalt jälgida ettevalmistusi ka kohalike omavalitsuste tasandil,“ täpsustas Varrak.

Allikas: Rahandusministeeriumi 28.04.2010 pressiteade