Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Rahandusministeerium: tööpuuduse tipp on möödas

Rahandusministeerium: tööpuuduse tipp on möödas

Prindi see artikkel
15. mai 2010

EhitajadStatistikaameti andmetel suurenes töötuse määr esimeses kvartalis 19,8 protsendini. Kuigi töötute arv jääb kõrgeks ka lähiajal, võib üsna kindlalt öelda, et tööpuuduse tipp jäi esimesse kvartalisse. Töötute arvu vähenemist kinnitavad ka töötukassa andmed aprillist ja maist. 2010. aasta kokkuvõttes prognoosib rahandusministeerium 15,5 ning 2011. aastal 13,9 protsendist töötuse määra.

Et edasistes arengutes on oodata tööpuuduse ja hõive languse vähenemist, kinnitavad töötukassa avaldatavad registreeritud töötute kuised andmed. Selle kohaselt vähenes registreeritud töötute arv aprillis esmakordselt pärast ligi kaheaastast järjestikust registreeritud töötute arvu kasvu. Registreeritud töötuse tipp jäi 12. nädalasse ehk märtsi lõppu, mil registreeritud töötus ulatus 14,6 protsendini ja 95244 inimeseni. Aprilli lõpuks oli registreeritud töötute arv vähenenud 91668 ehk 14,1 protsendini 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Täna töötukassa avaldatud registreeritud töötuse nädalastatistika näitab olulist registreeritud töötute arvu alanemist – registreeritud töötute arv vähenes 19. nädalal 1 400 inimese võrra ning registreeritud töötus alanes nädalataguselt 14 protsendilt 13,8 protsendini. Aprillikuised registreeritud töötuse numbrid avalduvad teise kvartali tööturu arengutes.

Statistikaameti andmetel oli käesoleva aasta I kvartalis tööga hõivatud 553.600 inimesest. Hõivatute arv vähenes esimeses kvartalis aastataguse ajaga võrreldes 58500 inimese ehk 9,6 protsendi võrra. Kõige rohkem panustasid hõive langusesse aastases võrdluses kolm tegevusala – ehitus (22900 inimese võrra), töötlev tööstus (17000 inimese võrra) ja kaubandus (10200 inimese võrra). Hõive languse tõi kaasa nõudluse vähenemise tõttu kahanenud töömahud ja kulude kärpimise vajadus, mis avaldab olulisemat mõju just ehituse ja tööstuse tegevus¬aladele.

Hõive kasvas aastaga kõige enam kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (4400 inimese võrra), haldus- ja abitegevustes (3200 inimese võrra) ning tervishoius ja sotsiaalhoolekandes (2500 inimese võrra).

Tööpuudus suurenes esimeses kvartalis oluliselt, ulatudes 19,8 protsendini. Töötute arv suurenes aastaga 57.800 inimese võrra 136.800 inimeseni. 2009. aasta algusest hakkas kasvama pikaajaliste töötute arv. Rohkem kui aasta olid esimeses kvartalis tööd otsinud 37 protsenti töötutest ehk 51 100 inimest, neist rohkem kui kaks aastat tööd otsinute arv kasvas 13 protsendi ehk 18.300 inimeseni. Meeste tööpuudus kasvas esimeses kvartalis 25,2 ning naiste tööpuudus 14,6 protsendini.

Tööpuudus suurenes ka tööturul aktiivsete inimeste arvu kasvu tõttu. Mitteaktiivsete inimeste arv vähenes aastatagusega võrreldes esimeses kvartalis 3 400 inimese jagu. Mitteaktiivsus vähenes peamiselt pensioni (4700 inimese võrra) ja laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemise vajaduse tõttu (1700 inimese võrra) töölt kõrvale jäänud inimeste arvelt.

Allikas: Rahandusministeeriumi 14.05.2010 pressiteade