Uus Eesti

Teema: Eesti, Erakonnad, Uudised

Rüütel kutsus Rahvaliitu iseseisvalt jätkama

RahvaliitRahvaliidu auesimees Arnold Rüütel toetas erakonna kongressil peetud sõnavõtus iseseisva erakonnana jätkamist ning kutsus üles rahumeelsele lahkuminekule.

“Mina usun Eestimaa Rahvaliitu ja tema võimesse jätkata iseseisvalt oma poliitilist missiooni. Selle nimel tuleb aga kõvasti tööd teha,” ütles Rüütel pühapäeval Jõhvis Rahvaliidu konressile peetud kõnes. Ta avaldas kahetsust, et erakonna juhatus on esitanud kongressile ettepaneku Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE) ühinemiseks.

Rüütel tõdes, et otsus, mille Rahvaliidu kongress peab langetama, on ülimalt oluline. “Selle võimalikku mõju ja tagajärgi tuleb väga hoolikalt kaaluda mitte ainult tänase päeva, vaid eeskätt tuleviku arengute kontekstis.”

Erakonna auesimees märkis, et Rahvaliidus pole “mitte väärtuste kriis, vaid juhtimise kriis, kus erakonna juhtorganites oluliste otsuste tegemisse pole piisavalt kaasatud erakonna liikmeid ning isiklikud huvid ja poliitilised ambitsioonid on tõusnud esiplaanile erakonna huvide ees. Samas pole suudetud piisavalt teavitada üldsust meie missioonist ja meie tegevuse paljudest positiivsetest tulemustest.”

Rüütel avaldas veendumust, et Eesti ühiskond vajab “rahvuslik-konservatiivset, samas hoolivat, kogu Eesti eest seisvat regionaalerakonda, kes oleks tasakaalustav jõud parem- ja vasakerakondade vahel ning tagaks selle, et oleksime riigina ja rahvana jätkusuutlikud.”

“Ilmselt on tänase kongressi delegaatide hulgas neid, kes on otsustanud Rahvaliidust loobuda. Nad on oma valikus vabad ja tee Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridadesse on neile avatud,” sõnas Rüütel. “Kuid kindlasti leidub neid, kes usuvad jätkuvalt Rahvaliitu, otsustavad jagada selle põhiväärtusi ning leiavad endas tahet ja jõudu ka nende eest võidelda.”

Rüütli sõnul oleks parim lahendus kujunenud olukorrale, kui minnakse rahumeelselt lahku ilma vastastikuste süüdistusteta ja mõlemad saavad oma ideid neile kõige sobivamal viisil jätkata.

“Sellisel juhul jääb Rahvaliit, kui poliitiline jõud, alles ja selline lahendus vastab ka kõige enam rahva, eriti maarahva ootustele. See oleks ka maamehelikult kõige ausam,” sõnas Rüütel, lisades, et selline lähenemine oleks ka samm edasi Eesti poliitilise kultuuri arengus.

Allikas: BNS, 23.05.2010


Artikli aadress: http://uuseesti.ee/31530

© 2009 Uus Eesti. Kõik õigused kaitstud.