Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Uudised / Eesti / Esimeses kvartalis palgalangus aeglustus

Esimeses kvartalis palgalangus aeglustus

Prindi see artikkel
25. mai 2010

MyndidKeskmine brutokuupalk oli 2010. aasta esimeses kvartalis 11.865 krooni ja brutotunnipalk 74,46 krooni, mis tähendab eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes vastavalt 2,3 ja 2,7 protsendilist langust, teatas statistikaamet.

Keskmine brutokuupalk langes eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes viiendat kvartalit järjest, ent esimeses kvartalis langus aeglustus.

2009. aasta esimeses, teises, kolmandas ja neljandas kvartalis oli langus vastavalt 1,5 protsenti, 4,4 protsenti, 5,9 protsenti ja 6,5 protsenti.

Reaalpalk, milles tarbijahinnaindeksi muutuse mõju on arvesse võetud, langes esimeses kvartalis 2,6 protsenti.

2009. aasta esimeses, teises, kolmandas ja neljandas kvartalis langes reaalpalk vastavalt 4,5 protsenti, 4,1 protsenti, 4,9 protsenti ja 4,6 protsenti.

Märtsi lõpu seisuga oli palgatöötajaid 11,3 protsenti vähem kui 2009. aasta samal ajal.

Keskmine brutokuupalk tõusis 2009. aasta esimese kvartaliga võrreldes kõige enam töötlevas tööstuses (4,1 protsenti) ja langes kõige enam finants- ja kindlustustegevuses (26,9 protsenti).

Finants- ja kindlustustegevuse suur palgalangus on tingitud ebaregulaarsete preemiate ja lisatasude osatähtsuse tunduvast vähenemisest võrreldes 2009. aasta esimese kvartaliga, märkis statistikaamet.

Keskmine brutotunnipalk tõusis 2009. aasta esimese kvartaliga võrreldes kõige enam põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi tegevusalal (1,7 protsenti) ja langes kõige enam kinnisvaraalases tegevuses (19,6 protsenti).

Keskmine brutopalk oli jaanuaris 11.647 krooni, veebruaris 11.749 krooni ja märtsis 12.196 krooni.

2010. aasta esimeses kvartalis oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus 16.122 krooni ja tunnis 107,43 krooni.

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus ja tunnis langesid vastavalt 2,4 protsenti ja 4,3 protsenti 2009. aasta esimese kvartaliga võrreldes.

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta tõusis 2009. aasta esimese kvartaliga võrreldes kõige enam mäetööstuses (4,0 protsenti) ja langes kõige enam finants- ja kindlustustegevuses (27,6 protsenti).

Keskmine tööjõukulu tunnis tõusis 2009. aasta esimese kvartaliga võrreldes kõige enam haldus- ja abitegevuses (2,4 protsenti) ning langes kõige enam finants- ja kindlustustegevuses (29,6 protsenti).

Statistikaamet korraldab palgastatistika uuringut rahvusvahelise metoodika alusel 1992. aastast. 2010. aastal on valimis 11.685 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni.

Avaldatud keskmised brutokuupalgad on taandatud täistööajaga töötajale, et oleks võimalik võrrelda palku tööaja pikkusest olenemata. Kuupalga arvestamise alus on tasu tegelikult töötatud aja ja mittetöötatud aja eest.

Tunnipalgas tasu mittetöötatud aja eest ei kajastu. Lühiajastatistikas mõõdetakse keskmist brutopalka kui tööjõukulu komponenti.

Tööjõukulu hõlmab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, -hüvitisi ja -toetusi palgatöötajatele.

Allikas: BNS, 25.05.2010